Lorem ipsum dolor sit amet

ACADEMIC BACKGROUND

ACADEMIC BACKGROUND

ENGLISH

Name Surname : Abdüllatif ŞENER

Date of Birth :1954

Title: Prof.

Education Level: Doctorate

DegreeFieldUniversityYear
License Economics and Finance Ankara University SSF 1977
Doctorate Fiscal Theory Gazi University 1987

Academic Titles

Research Assistant:1981

Assistant Professor: 1988

Associate Professor: 1990

Job TitlePlace of DutyYear
Research Assistant Bolu Referral and Management School 1981-1988
Assistant Professor Bolu Faculty of Economics and Administrative Sciences, Gazi University 1988
Assistant Professor Department of Finance, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Hacettepe University 1988-1990
Associate Professor Department of Finance, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Hacettepe University 1990-1991
Associate Professor Department of Economics, Faculty of Economics and Administrative Sciences, TOBB University of Economics and Technology 2007-2008

Other Titles

Job TitlePlace of DutyYear
Comptroller Income Comptroller (Tax Inspector), Ministry of Finance 1978 - 1980
Deputy 19th Period Sivas Deputy, Turkish Grand National Assembly (TGNA) 1991 - 1995
Deputy 20th Period Sivas Deputy, TGNA 1995 - 1999
Minister Minister of Finance in the 54th Turkish Government 1996 - 1997
Deputy 21st Period Sivas Deputy, TGNA 1999 - 2002
Deputy 22nd Period Sivas Deputy, TGNA 2002 - 2007
Minister Minister of State and Deputy Prime Minister in the 58th and 59th Governments 2002 - 2007
Party Chairman Chairman of Turkiye Party 2009 - 2012
Deputy 27th Period Konya Deputy, TGNA 2018 -

Masters and PhD Theses That Have Been Supervised

 

Publications

 • ŞENER, Abdüllatif, “Tanzimat Dönemi Osmanlı Maliye Politikaları”, Tanzimat’ın 150. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu, 25-27 December 1989, Millî Kütüphane Yayınları, Toplantı Bildirileri Dizisi: 5, pp. 347-358, Ankara, (1991)
 •  ŞENER, Abdüllatif, “Tanzimat Dönemi Osmanlı Vergi Reformları”, 150.Yılında Tanzimat, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Dizi: VII, No: 142, pp. 259- 275, Ankara, (1992)
 • ŞENER, Abdüllatif, “Osmanlı Mali Düşüncesinin Çağdaşlaşması”, Tanzimat’ın 150. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu, 31 October-3 November 1989, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Dizi: XXVI, No: 5, pp. 215-242, Ankara, (1994)
 • ŞENER, Abdüllatif, “Yeni Türk Hükümetinin Ekonomi Politikası”, Türk ve Alman Ekonomisinin Yapısal Sorunları ve Çözümler, 5-6 May 2003, Ankara Dedeman Oteli, Konrad Adenauer Vakfı Yayınları, pp. 49-60, Ankara, (2004)
 • ŞENER, Abdüllatif, “The Evolution of the Relationship between the Ottoman Tax System and Accounting (1839-1918)”, 12th World Congress of
  Accountıng Historians, Congress Proceedings Vol. III, pp. 2677-2688, Istanbul, (July 20 – 24, 2008)
 • ŞENER, Abdüllatif, “Taşınmaz Malın Güvence Değeri ve Ekonomideki Önemi”, Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı, 8 -11 January, 2008, Volume: 4, pp. 353-389, Ankara Barosu Yayınları, Ankara, (2009)

Published Speeches Delivered at International Meetings

 • ŞENER, Abdüllatif, “Uluslararası Türk Arşivleri Sempozyumu Açılış Konuşması”, Uluslararası Türk Arşivleri Sempozyumu, 17-19 November 2005,
  Istanbul, pp. XXXV-XXXVII, T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara, (2006)


 Unpublished Speeches Delivered at International Meetings

 •  ŞENER, Abdüllatif, “Statement at the 13rd ECO Council of Ministers”, (11 June 2003, Bishkek)
 •  ŞENER, Abdüllatif, “Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi 9. Toplantısında Yapılan Konuşma”, (31 October 2003, Baku)
 •  ŞENER, Abdüllatif, “Closing Statement of the 19th Session of the COMCEC, (29 October 2003, Istanbul)
 • ŞENER, Abdüllatif, “14th ECO RPC Meeting Opening Address”, (4-6 December 2003, Istanbul) ŞENER, Abdüllatif, “D-8 Bakanlar Konseyi 7. Toplantısında Yapılan Konuşma”, (16 Şubat 2004, Teharan)
 • ŞENER, Abdüllatif, “Opening Statement of the 20th Meeting of the Follow-Up Committee of the COMCEC”, (11 May 2004, Istanbul)
 •  ŞENER, Abdüllatif, “Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi 11. Toplantısında Yapılan Konuşma”, (29 October 2004, Tbilisi)
 • ŞENER, Abdüllatif “Ekonomik Entegrasyon: AB Ekonomisi Perspektifinden Türkiye Konferansın Açılış Konuşması”, TÜSİAD’ın Ekonomik İşbirliği ve
  Kalkınma Teşkilatı OECD’nin Sanayi ve Ticaret Danışma Komitesi (BIAC) ve Uluslararası Geleceğe Yönelik Araştırmalar ve Bilgi Merkezi (CEP II-Centre  D’ètudes Propectives et D’informations Internationales) ile Birlikte Düzenlenen Konferans, (10 December 2004, Paris)
 • ŞENER, Abdüllatif, “ECO 15. Bakanlar Konseyindeki Konuşma”, (1 October2005, Astana)
 • ŞENER, Abdüllatif, “Closing Statement of the 21st Session of the COMCEC”, (25 November 2005, Istanbul)
 • ŞENER, Abdüllatif, “Avrupa’nın Küresel Güçlükleri ve Türkiye (Europe’s Global Challenges and Turkey)” Konulu Konferansta Konuşmacı, Avrupa Politikaları Merkezi (European Policy Center ile Birlikte TÜSİAD’ın Düzenlediği Konferans, Residence Palace, (3 October 2006, Brussels)
 • ŞENER, Abdüllatif, “Closing Statement of the 22nd Session of the COMCEC”, (24 November 2006, Istanbul)
 • ŞENER, Abdüllatif, “Opening Statement of the 23rd Meeting of the Follow-Up Committee of the COMCEC”, (29 May 2007, Ankara)

Books Written

 • ŞENER, Abdüllatif, Tanzimat Dönemi Osmanlı Vergi Sistemi; İşaret Yayınları, Istanbul, (1990)
 • ŞENER, Abdüllatif, Sona Doğru Osmanlı-Osmanlı Ekonomisi ve Maliyesi Üzerine Yazılar; Birleşik Yayınevi, Ankara, (2007)
 • ŞENER, Abdüllatif, Osmanlı Maliyesinin Şeffaflaşması; Kapı Yayınları, Istanbul, (2008)
 • TOKER, Çiğdem, Abdüllatif Şener Adım da Benimle Beraber Büyüdü, Doğan Kitap, Istanbul, (2008)


Chapters Printed in Various Books

 • ŞENER, Abdüllatif, “Tanzimat ve Meşrutiyette İktisadî ve Malî Politikalar”, Osmanlı, (Editörler: Güler EREN, Kemal ÇİÇEK, Cem OĞUZ), Volume: 3, pp. 548-564, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, (1999)
 • ŞENER, Abdüllatif, “Osmanlı Bütçeleri ve Türkiye’de Bütçe Hakkının Ortaya Çıkışında Cumhuriyet Öncesi Gelişmeler”, Tanzimat Değişim Sürecinde
  Osmanlı İmparatorluğu, (prepared for publication by: Halil İNALCIK, Mehmet SEYİTDANLIOĞLU), pp. 489-498, Phoenix Yayınevi, Ankara, (September
  2006)
 • ŞENER, Abdüllatif, “Siyasi Etik ve Yolsuzluklar”, Yolsuzluk Ekonomisi ve Yolsuzlukla Mücadele, (Editörler: İzzettin ÖNDER, Mehmet KARAKAŞ, Murat ÇAK), pp. 9-12, TOBB Yayınları, Ankara, (2008)
 • ŞENER, Abdüllatif, “Osmanlı Bütçeleri ve Türkiye’de Bütçe Hakkının Ortaya Çıkışında Cumhuriyet Öncesi Gelişmeler”, Mülkiyeliler Dergisi, Volume: XII, No: 99, (August 1988)
 • ŞENER, Abdüllatif, “Finansman Fonunun Teşvik Niteliği”, Vergi Sorunları Dergisi, No: 45, November-December, (1989)
 • ŞENER, Abdüllatif, “İttihat ve Terakki Cemiyetinin İktisadi ve Mali Politikaları  (1908-1918)”, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Volume: 8, No: 1, pp. 203-232, (1990)
 • ŞENER, Abdüllatif, “Tanzimat ve Osmanlı Maliyesi”, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Volume: 8, No: 2, pp. 49-76, (1990)
 • ŞENER, Abdüllatif, “1997 Yılı Bütçe Sunuş Konuşması (TBMM Genel Kurul)”, Maliye Dergisi, No: 123, (September-December 1996)
 • ŞENER, Abdüllatif, “Gelir İdaresinin Başarısı ve 1996 Yılı Bütçe Gelir ve Giderleri”, Yaklaşım Dergisi, No: 45, pp. 5-7, (March 1996)
 • ŞENER, Abdüllatif, “1996 Yılı Konsolide Bütçe Sonuçları ve Vergi Gelirlerindeki Artış”, Yaklaşım Dergisi, No: 51, pp. 5-7, (March 1997)
 • ŞENER, Abdüllatif, “Verginin Önemi, Vergi Bilincinin Topluma Yayılması ve Vergilerle İlgili Son Düzenlemeler, Yaklaşım Dergisi, No: 52, pp. 7-10, (April 1997)
 •  ŞENER, Abdüllatif – IŞIK, Kenan, “Türkiye’de Seçimlerin Bütçeler Üzerindeki Etkisi (1984-2007)”, Vergi Sorunları Dergisi, No: 230, November, pp. 7-27, (2007)
  ŞENER, Abdüllatif – IŞIK, Kenan, “Türkiye’de Özelleştirme Uygulama ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi (1984-2007)”, Vergi Sorunları Dergisi, No: 232, January, pp. 7-33, (2008)
 • ŞENER, Abdüllatif, “Siyasetname Siyaset Gerçeği ve İdeal Siyaset”, Vergi Sorunları Dergisi, No: 286, July, pp. 193-212, (2012)
 • ŞENER, Abdüllatif, “2002-2007 Yıllarına İlişkin Vergi Politikalarının Ekonomik Büyüme ve Kalkınma Perspektifinde Analizi”, Vergi Sorunları Dergisi, No: 290, November, pp. 161-181, (2012)
 • ŞENER, Abdüllatif – ÖZTÜRK, İlhami, “Anonim Şirketlerde Pay Sahibi Olmayan Denetim Kurulu Üyelerine ve Denetçilere Kâr Payı Ödenmesinin Hukuki ve Mali Analizi”, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Volume: 3, No: 1, (2012)
 • ŞENER, Abdüllatif, “Finansal Piyasalarda Kurumsal Regülâsyon”, Sosyoekonomi Dergisi, pp. 173-194, (July-December, 2012-2)

Papers Presented at National Scientific Meetings and Published in the Book of Communiqué

 • ŞENER, Abdüllatif, “Siyasal Partilerde Liderlik, Yatay İlişkiler ve Yasakla Sorunu”, Siyasi Partiler ve Demokrasi Sempozyumu, pp.65-106, TESAV Yayınları, Publication No: 8, Ankara, (1995)
 • ŞENER, Abdüllatif, “Türkiye’de Konut Kredileri ve Sermaye Piyasası”, Konut Finansmanı ve Bir Yöntem Olarak “MORTAGAGE” Konulu Toplantı, pp.84-99, Vakıf 2000, Ankara, (19 January 2008, Saturday)

Unpublished Papers Presented at National Scientific Meetings

 • ŞENER, Abdüllatif, “Tanzimat ve Vergi Hukuku”, Tanzimat’ın 150. Yıl Dönümü Sempozyumu, ODTÜ Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümü, Ankara, (6-7 November 1989)
 • ŞENER, Abdüllatif, “Tanzimat ve Osmanlı Maliyesi”, 150’nci Yıl Dönümünde Tanzimat Ekonomisi Sempozyumu, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mezunları Derneği, Istanbul, (5-6 June 1989)
 • ŞENER, Abdüllatif, “İnsan Evrimi”, III. Ulusal Biyolojik Antropoloji Sempozyumu, Ankara Üniversitesi DTCF Farabi Salonu, Ankara, (27-28 October 2008)

Published Presentations

Presentations Published in Refereed Journals

 • ŞENER, Abdüllatif, “Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Doç. Dr. Abdüllatif Şener’in Türk Dil Kurumunun 71. Kuruluş Yıl Dönümü Toplantısını Açış Konuşması”, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi, Volume: LXXXVI, No: 620, pp. 101-104, (August 2003)
 • ŞENER, Abdüllatif, “Türkiye Bankalar Birliği  46. Olağan Genel Kurul Toplantısı Açılış Konuşması”, Bankacılar Dergisi, No: 45, pp. 3-8, (June 2003)
 • ŞENER, Abdüllatif, “Türkiye Bankalar Birliği 47. Genel Kurul Toplantısı Açılış Konuşması”, Bankacılar Dergisi, No: 49, pp. 3-7, (June 2004)
 • ŞENER, Abdüllatif, “Türkiye Bankalar Birliği 48. Genel Kurul Toplantısı Açılış Konuşması”, Bankacılar Dergisi, No: 53, pp. 3-7, (June 2005)
 • ŞENER, Abdüllatif, “Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Doç. Dr. Abdüllatif Şener’in Türk Dil Kurumunun 74. Kuruluş Yıl Dönümü Toplantısını Açış Konuşması”, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi, Volume: XCII, No: 657, pp. 220-223, (September 2006)
 • ŞENER, Abdüllatif, “Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Doç. Dr. Abdüllatif Şener’in Türk Dil Kurumunun 75. Kuruluş Yıl Dönümü Toplantısını Açış Konuşması”, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi, Volume: XCIV, No: 668, pp. 304-306, (August 2007)

Presentations Published in Books and Other Journals

 • ŞENER, Abdüllatif, “Kapanış Paneli ve Son Konuşmalar”, 3. Izmir İktisat Kongresi, 4-7 June 1992 Izmir, Volume: 8, pp. 29-42, DPT, Ankara, (1993)
 • ŞENER, Abdüllatif, “Reel Sektörün Finansmanında Sermaye Piyasasının Rolü Konferansı Açılış Konuşması”, Reel Sektörün Finansmanında Sermaye Piyasasının Rolü, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşlar Birliği, Publication No: 7, pp. 25-31, (12 December 2002, Istanbul)
 • ŞENER, Abdüllatif, “Borsaların Ekonomideki Yeri ve Globalleşme Sürecinde Yeniden Yapılandırılmaları ‘Türkiye İçin Model Arayışı’ Paneli Açılış Konuşması”, Borsaların Ekonomideki Yeri ve Globalleşme Sürecinde Yeniden Yapılandırılmaları “Türkiye İçin Model Arayışı”, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşlar Birliği, Publication No: 12, pp. 9-11, (10 April 2003, Istanbul)
 • ŞENER, Abdüllatif, “Avrupa Birliğine Doğru Türkiye Sermaye Piyasalarında Sorunlar ve Çözümler Açılış Konuşması”, II. Sermaye Piyasaları Arenası, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşlar Birliği, Publication No: 22, pp. 33-40, (14-15 September 2004, Istanbul)
 • ŞENER, Abdüllatif, “e-Dönüşüm ve Türkiye”, Çankaya Üniversitesi Gündem Dergisi, No: 22, pp. 43-48, (July 2005)
 • ŞENER, Abdüllatif, “2004 Türkiye İktisat  Kongresi   Açılış Konuşması – Kapanış Konuşması ve Kongre Sonuç Bildirgesi”, 2004 Türkiye İktisat Kongresi, 5-9 Mayıs 2004 Izmir, Açılış ve Kapanış Oturumları, Volume:1, pp.57-60 – pp.83-94, DPT, Ankara, (2005)
 • ŞENER, Abdüllatif, “Açılış Konuşması”, Gap Bölgesi’nde Yoksullukla Mücadele ve İstihdam Forumu Raporu, pp. 10-12, Ankara, (December 2007)
 • ŞENER, Abdüllatif, “Şener’den Hükümete Önemli Uyarılar”, 2008’de Türk Ekonomisinden Beklentiler Konulu Toplantı (TOSYÖV, ATO ve OSİAD İşbirliğiyle Yapılan), Barem Dergisi, Year: 4, No: 44, (March 2008)

Speeches at the General Assembly in TGNA (Turkish Grand National Assembly) (1991-2007)

 • 1581 Pages of Printed TGNA Speech Texts (Appendix: CD 1)
 • ŞENER, Abdüllatif, “Irak Harekatı Canlılık Getirir mi?”, Capital, Year: 11, No: 2003/2, pp. 46-51, (February 2003)
 • ŞENER, Abdüllatif, “E-devlet Yolu Uzun”, İnfomag Aylık İş Dergisi, No: 46, pp. 60-65, (August 2004)
 • ŞENER, Abdüllatif, “Abdüllatif Şener’den Şaraba Destek”, Tempo, No: 38, pp. 28-29, (16-22 September 2004)
 • ŞENER, Abdüllatif, “Geçmişten Geleceğe Devlet Bakanı Abdüllatif Şener”, Platin, No: 2004/10, pp. 24-27, (October 2004)
 • ŞENER, Abdüllatif, “Hedefimiz Kalkınmış Bir Türkiye”, Su Dünyası, No: 15, (October 2004)
 • ŞENER, Abdüllatif, “15 Soruda Bütçenin Getirecekleri”, Capital, Year: 12, No: 2004/11, pp. 64-68, (November 2004)
 • ŞENER, Abdüllatif, “Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve 2004 Yılı Katılım Öncesi Ekonomik Program”, Sanayi Dergisi, No: 466, pp. 18-22, (January
  2005)
 • ŞENER, Abdüllatif, “Türkiye’nin Ekonomi Sihirbazı! (Turkey’s Economy Wizard!)”, True, pp. 10-13, (March-Mart 2005)
 • ŞENER, Abdüllatif, “Istanbul’a Bilişim Vadisi Kurulacak”, Bilişim Kültürü  Dergisi, pp. 39-41, (May 2006)
 • ŞENER, Abdüllatif, “Üretimde Tıkanma Var”, İşveren, No: 5, Volume: 46, pp. 24-28, (February 2008)
 • ŞENER, Abdüllatif, “Vizyon Siyaset”, Eko Enerji, No: 16, pp. 34-38, (April 2008)
 • ŞENER, Abdüllatif, “Türkiye’de Siyasi Kültürün Oluşmasını Sağladım”, Yatırım Dergisi, No: 2, pp. 22-25, (April 2008)
 • ŞENER, Abdüllatif, “Hukuka Güvenmek Lazım”, Alanya Life Vizyon, Year: 1, No: 11, (June 2008)

A list of a total of 289 pages of news coverage and columnist reports under 12.432 headings (Appendix: CD 2)
Colloquies in Visual Media

 • Not presented as an appendix due to the sheer number

 

Books Written About Him

 • AKYEL, Siyami, Türk Siyasetinin Dürüst İsmi Abdüllatif Şener; (2007) (Not published yet.)

Books Cited (1):
ŞENER, Abdüllatif, Tanzimat Dönemi Osmanlı Vergi Sistemi; İşaret Yayınları, Istanbul, (1990)

Articles Citing to Book (1)

 • AÇIKEL, Ali, “Tanzimat Döneminde Tokat Kazasının İdari ve Nüfus Yapısındaki Değişiklikler (1839-1880)”, C.Ü Sosyal Bilimler Dergisi, Volume: 27, No: 2, pp. 253-265, (December 2003)
 • ADIYEKE, Nuri, “Temettuat Sayımları ve Bu Sayımları Düzenleyen Nizamname Örnekleri”, OTAM (Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi
  Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi), No: 11, pp. 169-825, (2000)
 • AĞAR, Serkan, “Geçmişten Bugüne Mali İdare”, TBB Dergisi, No: 73, pp. 372-432, (2007)
 • AKIBA, Jun, “Kadılık Teşkilatında Tanzimat’ın Uygulanması: 1840 Tarihli Ta‘limnâme-i Hükkâm”, İSAM Osmanlı Araştırmaları Dergisi, No: 29, pp. 9-40, (2007)
 • AKKUŞ, Yakup, “Osmanlı ve Avrupa’nın İktisat Politikaları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz (XIV. ve XV. Asırlar)” Istanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, Maliye Araştırma Merkezi Konferansları, 52. Seri, pp.107- 140, (2009)
 • AKTAN, Can – DİLEYİCİ, Dilek – SARAÇ, Özgür, “Osmanlı Tarihinde Vergi İsyanları –II-”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, No: 1, pp. 1-25, (2003)
 • ARMAĞAN, Ramazan, “Vergi Uyuşmazlıklarının Yargı Sürecinde Çözümü: Isparta İli Özelinde Bir Değerlendirme”, Maliye Dergisi, No: 156, pp. 199-218, (January-June 2009)
 • ATAR, Zafer, “Balkanlarda Temettuat Tahriri (Tırhala-Üsküp-Drama Sancakları Örneklerinde)”, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi / Journal of Turkish World Studies, XII/2, pp. 389-407, (Winter 2012)
 • AYMES, Marc, “ Chypre en archipel : d’une modernité insulaire des réformes ottomanes au milieu du XIXe siècle”, Modernité et insularité en Méditerranée, Méditerranée No: 68, pp. 75-104, Nice, France, (Juin 2004)
 • BAYRAKTAR, Kaya, “Osmanlı Maliyesi Üzerine Yapılan Çalışmalar”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi Türk İktisat Tarihi Sayısı, Cilt: 1, No: 1, pp. 115-145, (Spring 2003)
 • BEYRELİ, Nilgün, “Tanzimat Dönemi Osmanlı Vergi Sistemi”, Türk Edebiyatı, No: 207, pp. 53, (1991)
 • BİZBİRLİK, Alpay – ATAR, Zafer, “XIX. Yüzyıl Osmanlı Tarihinde Temettuat Defterleri’nin Yeri: Saruhan Sancağı Mütevelli Çiftliği Temettuat Defteri Örneği”, Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Dergisi, pp. 37-57, (2009-1)
 • COŞAR, Nevin, “Aşar Vergisinin Kaldırılma Nedenleri”, Toplumsal Tarih, No: 35, pp. 21-29, (November 1996)
 • ÇAKIR, Coşkun, “Tanzimat ve Islahat Fermanları’nın Mali Boyutları”, Osmanlı İktisat, (Editör Güler Eren), Yeni Türkiye Yayınları, Volume: 3, pp. 362-370, Ankara, (1999)
 • ÇAKMAK, Biray, “Geç Dönem Osmanlı Taşra Toplumunda Eşrâfın Mahallî İşlevleri Üzerine: Uşaklı Tirîdzâde Mehmed Paşa”, Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi, No: 13, pp. 3-29, (2011)
 • EFE, Ayla, “1260-61 / 1844-45 Temettuat Sayımı Işığında Çukurhisar Köyünün Ekonomik ve Sosyal Görüntüsü”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, No: 6, pp. 19-51, (2006)
 • EKEN, Galip, “19. Yüzyılda Kangal Kazası’nın Sosyo-Ekonomik Yapısına Dair”, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, No: 23, pp. 263- 299, (Spring 2008)
 • EROĞLU, Onur, “Osmanlı Devleti’nin Son Dönemlerinden Cumhuriyet’in İlk Yıllarına Kamu Maliyesi”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Volume: 12, Special Edition, 2010, pp. 57-89, (Year of Publication:
  2012)
 • GÖKÇE, Turan, “Babadağı Kasabasının XIX. Yüzyıl Ortalarındaki Sosyal ve Ekonomik Yapısı”, Tarih İncelemeleri Dergisi, Volume: XXV, No: 1, pp. 155-190, (July 2010)
 • GÖNÜLLÜ, Ali Rıza, “Osmanlı Devleti’nin Son Döneminde Yol Vergisi (1866-1921), Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, No: 30, pp. 289-335, (Güz 2011)
 • GÜNEŞ, Hüseyin Haşimi – ÖZCOŞAR, İbrahim, “Osmanlı Devleti’nde Cizye ve 19. Yüzyıla Ait Bir Cizye Defteri: Cizre Sancağı’nın Cizye Defteri (Defter Numarası: 375), Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Volume: 5, No: 15, pp. 159-179, (2006)
 • GÜRAN, Tevfik, “Tanzimat Dönemi Osmanlı Maliyesi”, Istanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, Volume: 49, pp. 79-95, (1998)
 • GÜRHAN, H. Hüseyin, “Sayıştay’ın Tarihsel Gelişimi”, Sayıştay Dergisi, No: 25 (special edition), pp. 37-42, (April-June 1997)
 • IANEVA, Svetla, “Financing the State? Tax-Farming as a Source of Individual Wealth in the Nineteenth Century”, Oriens, Vol.: XXXVII, pp. 209-224, Leiden, Netherlands, (2009)
 • KARAMAN, Deniz, “XVIII. Yüzyılın İkinci Yarısında Ankara Sancağındaki Mâlikâne-Mukataalara Dair Bazı Bilgiler”, bilig, No: 29, pp.139-176, (Spring 2004)
 • KESKİNKILIÇ, Erdoğan, “Yenileşme Dönemi Osmanlı Bütçeleri Üzerine Genel Bir Bakış”, No: 14, pp. 319-345, (October 2003) 
 • KIRMIZI, Abdülhamit, “Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Maliye Nazırları (1838-1922)”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi Türk İktisat Tarihi Sayısı, Volume: 1, Year: 1, pp. 97-114, (Spring 2003)
 • KIZILKAN, Ayşe Özdemir, “Osmanlı Vergi Düzeninde Temettuat Uygulamaları Üzerine Bir Değerlendirme”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, pp. 57-66, (April 2008)
 • KORKMAZ, Şerife, “Bozcaada’nın 1840’ta Sosyal ve Ekonomik Yapısına Dair Tespit ve Değerlendirmeler”, Tarih İncelemeleri Dergisi Volume: XXVI, No: 2, pp. 423-458, (December 2011)
 • KÖKSAL, Yonca, “Imperial Center and Local Groups: Tanzimat Reforms in the Provinces of Edirne and Ankara”, New Perspectives on Turkey, No: 27, pp. 107-138, (Autumn 2002)
 • KÖKSAL, Yonca, “Tanzimat ve Tarih Yazımı (Tanzimat ve Historiography)”, Doğu Batı: Osmanlılar I, No: 51, pp. 193-216, (2010)
 • MERCAN, Mehmet, “Sultan Abdülmecid’in Rumeli Gezisi Hakkında Bazı Tespitler”, Tarih İncelemeleri Dergisi, Volume: XXIV, No: 1 pp. 81-100, (Temmuz 2009)
 • MERİÇ, Metin, “Osmanlı Bütçe Sistemi”, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Volume: 8, No: 1, pp. 226-247, (1993)
 • MUŞMAL, Hüseyin, “Tanzimat Reformlarının Uygulanması Hakkında Konya Valisi Selim Paşa’ya Verilen Talimât-ı Seniyye”, Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, No: 19, pp. 106-116, (2008)
 • NAKİBOĞLU, Aslıhan, “20. Yüzyıla Girerken Osmanlı Bütçeleri: Bir Karşılaştırma”, Akademik Bakış Dergisi, No: 31, pp. 1-18, (July-August 2012)
 • NAKİBOĞLU, Aslıhan, “19. Yüzyılda Osmanlı Maliyesinde Değişim, Bürokratik Düzenlemeler ve Maliye Nezâretinin Kurulması”, Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, Volume: 5, No: 2, pp. 74-94, (2012)
  ÖZ, Ersan, “Tarihi Perspektifinden Osmanlı’da Vergi”, Mevzuat Dergisi, Year: 7, No: 84, (December 2004)
 • ÖZBEK, Nadir, “Anadolu Islahatı”, “Ermeni Sorunu” ve Vergi Tahsildarlığı, 1895-1908, Tarih ve Toplum Yeni Yaklaşımlar, No: 9, pp. 59-85, (Autumn
  2009)
 • ÖZCAN, Selim, “XIX. Yüzyılın Ortalarında Sinop’taki Gayrimüslimlerin Sosyal ve Ekonomik Yapısı”, OTAM (Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi), No: 30, pp. 145-172, (2011)
 • ÖZGEN, Ferhat Başkan, “Osmanlı Devletinin Diğer Devletlerle İktisadi İlişkileri”, Yeni Türkiye Dergisi, 701 Osmanlı Özel Sayısı II, Ekonomi ve Toplum, Year: 6, No: 32r, pp. 101-111, (2000)
 • SARAÇOĞLU, M. Safa, “Some Aspects of Ottoman Governmentality at the local level: The Juicio-Administrative Sphere of the Vidin County in the 1860s and 1870s” Ab Imperio, (2/2008)
 • SEYİTDANLIOĞLU, Mehmet, “Tanzimat Dönemi İmâr Meclisleri”, OTAM (Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi), No: 3, pp. 323-332, (January 1992)
 • SEYİTDANLIOĞLU, Mehmet, “Divan-ı Hümâyûn’dan Meclis-i Meb’usan’a Osmanlı İmparatorluğunda Yasama”, Osmanlı Teşkilât, (Editör Güler Eren), Yeni Türkiye Yayınları, Volume: 6, pp.17-23, Ankara, (1999)
 •  SUNAY, Cengiz, “Belediyeciliğin Doğuşu Sürecinde Osmanlı Mirası”, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (3), pp. 113-133, (2002/I)
 • ŞENEL, Şennur – KARAMAN, Ali Fuat, “Ayaş’ın XIX. Yüzyıl Ortalarında Sosyal ve Ekonomik Yapısı Üzerine Tespitler ve Sonuçlar”, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Year: 5, No: 9, pp. 505-541, (Autumn 2008)
 • TUŞ, Muhittin, “XIX. Yüzyılın ve Anadolu’nun Ortasında Akşehir”, Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, No: 17, pp. 109-121, (Bishkek 2007)
 • ULUTAŞ, Songül, “Tarsus’ta Tarımsal Coğrafya ve Üretim (1830-1856)”, JASSS The Journal of Academic Social Science Studies, International Journal of Social Science, Volume: 6, Issue 1, p. 1473-1493, (January 2013)
 • YALÇIN, Ayhan, “Temettuat Defterlerine Göre 19. Yüzyıl Ortalarında Silifke Kazasının Sosyal ve Ekonomik Yapısı”, OTAM (Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi), No: 15, pp. 13-87,
  (2004)

Books Citing to Book (1)

 • AKGÜNDÜZ, Ahmet – ÖZTÜRK, Said, Bilinmeyen Osmanlı; Osmanlı Araştırmaları Vakfı, Istanbul, (2000)
 • AKGÜNDÜZ, Ahmet – ÖZTÜRK, Said, Yozgat Temettuat Defterleri; Yimpaş Holding Yayın No: 1, Volume: 1, Istanbul, (2000)
 • AKGÜNDÜZ, Ahmet – ÖZTÜRK, Said, Darende Tarihi; Somuncu Baba Araştırma ve Kültür Merkezi Yayınları, Istanbul, (2002)
 • AKGÜNDÜZ, Ahmet, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Sayıştay (Divan-ı Muhâsebât); Osmanlı Araştırmaları Vakfı, Istanbul, (2012)
 • AYDIN, Suavi – VERHEIJ, Jelle, “Confusion in the Cauldron: Some Notes on Ethno-Religious Groups, Local Powers and the Ottoman State in Diyarbekir Province, 1800-1870”, Social Relations in Ottoman Diyarbekir, 1870-1915, (Editors: Joost JONGERDAN, Jelle VERHEIJ), pp. 15-54, Brill Academic Pub, (July 2012)
 • AKYILDIZ, Ali, Tanzimat Dönemi Osmanlı Merkez Teşkilâtında Reform (1836-1856), Eren Yayıncılık, Istanbul, (1993)
 • BADEM, Candan, The Ottoman Crimean 1853-1856; Leiden, Boston: Brill Academic Publishers, (2010)
 • BAYRAKTAR, Hilmi, XIX. Yüzyılda Halep Eyaleti’nin İktisadi Vaziyeti; Fırat Üniversitesi Orta-Doğu Araştırmaları Merkezi Yayınları, Elazığ, (2004)
 • BİRİNCİ, Ali – GÜZEL, Hasan Celal (Editörler), Genel Türk Tarihi Ansiklopedisi 7. Cilt; Yeni Türkiye Yayınları, 10 Volumes, Istanbul, (2002)
 • BÖLÜKBAŞI, Ö. Faruk, Tezyid-i Varidat ve Tenkih-i Masarifat II. Abdülhamit Döneminde Mali İdare; Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi, Istanbul, (2005)
 • ÇAKIR, Coşkun, Tanzimat Dönemi Osmanlı Maliyesi; Küre Yayınları, Istanbul (2001)
 • ÇAKIR, Baki, Osmanlı Mukataa Sistemi (XVI-XVIII. Yüzyıl); Kitabevi Yayınları, Istanbul, (2004)
 • ÇETİN, Birol, Osmanlı İmparatorluğunda Barut Sanayi 1700-1900; Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara, (2001)
 • ÇETİNSAYA, Gökhan, Ottoman Administration of Irag, 1890-1908; Routledge, London, (2006)
 • DIĞIROĞLU, Filiz, Memalik-i Osmaniyye Duhanları Müşterekü’lMenfaa Refi Şirketi Trabzon Reji İdaresi 1883-1914; Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi, Istanbul, (2007)
 • ERYILMAZ, Bilal, Tanzimat ve Yönetimde Modernleşme; İşaret Yayınları, Istanbul, (1992)
 • GÜRAN, Tevfik, Osmanlı Malî İstatistikleri Bütçeler 1841-1918; Tarihi İstatistikler Dizisi Cilt: 7, Türkiye İstatistik Kurumu Yayınları, Ankara, (2003)
 • İNALCIK, Halil – SEYİTDANLIOĞLU, Mehmet, Tanzimat Değişim Sürecinde Osmanlı İmparatorluğu “Tanzimat Kaynakçası”, pp. 529- 570, (2nd Edition), Phoenix Yayınevi, Ankara, (September 2006)
 • KARA, Adem, Osmanlı Teşkilat Yapısı İçerisinde Çorum Sancağı; IQ Kültür-Sanat Yayıncılık, Istanbul, (2008)
 • KARAMAN, Deniz, 18. Yüzyıldan Tanzîmât’a Ankara (İdâri, Askerî, Mâlî Tarih), Cedit Neşriyât, Ankara, (2013)
 • KÖKSAL, Yonca – Erkan, Davut, Sadrazam Kıbrıslı Mehmet Emin Paşa’nın Rumeli Teftişi; Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, Istanbul, (2007)
 • KUEHN, THOMAS, Empire, Islam, and Politics of Difference: Ottoman Rule in Yemen, 1849-1919; Liden, Boston: Brill, (2011)
 • MUTLU, Abdullah, Tanzimattan Günümüze Türkiye’de Vergileme Zihniyetinin Gelişimi; T.C. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, Ankara, (2009)
 • ORTAYLI, İlber, Türkiye Teşkilât ve İdare Tarihi, Cedit Neşriyat Yayınları, Ankara, (2008)
 • ÖNER, Erdoğan, Osmanlı İmparatorluğu ve Cumhuriyet Döneminde Malî İdare, 2. Baskı, T.C. Maliye Bakanlığı Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Yayın No: 2005/369, Ankara, (2005)
 • ÖZÇELİK, Selahattin, XIX. Yüzyılda Honaz Kazasında Sosyal ve Ekonomik Hayat (Temettuat Defterlerine Göre); Fakülte Kitabevi, Isparta, (2005)
 • ÖZCOŞAR, İbrahim, 19. Yüzyılda Mardin Süryanileri; Beyan Yayınları, Istanbul, (2008)
 • ÖZER, İlbeyi, Darende Tanzimat Döneminde Bir Anadolu Şehri (1844); Eser Sahibinin Kendi Yayını, Istanbul, (2001)
 • ÖZGER, Yunus, 19. Yüzyıl Bayburt (Sosyo-Ekonomik İdari ve Demografik Yapı); IQ Kültür-Sanat Yayıncılık, Istanbul, (2008)
 • ÖZTEL, Muharrem, II. Meşrutiyet Dönemi Osmanlı Maliyesi; Kitabevi Yayınları, Istanbul, (2009)
 • ÖZTÜRK, Said, Tanzimat Döneminde Bir Anadolu Şehri Bilecik; Kitabevi Yayınları, Istanbul, (1996)
 • PAMUK, Şevket – WILLIAMSON, Jeffrey G., The Mediterranean Response to Globalization Before 1950; Routledge, London, (2000)
 • SEYİTDANLIOĞLU, Mehmet, Tanzimat Devrinde Meclis-i Vâlâ (1838- 1868); Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, (1994)
 • TERZİ, Arzu, Hazine-i Hassa Nezareti; TTK Yayınları, Ankara, (2000)

 Academic Presentations Citing to Book (1)

 • COŞKUN ALBAYRAK, Gökçen, “Customs Registers In The Second Half Of The Nineteenth Century On Ottoman Danubian Ports: Rules Of The Game In Ottoman Trade”, Uluslar arası II. Trakya Bölgesi KalkınmaGirişimcilik Sempozyumu, İğneada-Kırklareli (1-2 October 2010)
 • EKEN, Galip, “XIX. Yüzyılda Zara Üzerine Bazı Bilgiler”, 15 – 17 Mayıs 2003 tarihinde Sivas’ta düzenlenen “Cumhuriyetin 80. Yılında Sivas Sempozyumu”nda sunulan bildiri, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Volume: 8, No: 2, pp. 99-111, Erzurum, (2006)
 • İNAN, Süleyman, “Osmanlı Dönemi Aydın Vilayeti Yıllıklarına Göre II. Abdülhamit Döneminde Acıpayam”, I. Acıpayam Sempozyumu, Acıpayam Denizli, (2 December 2003)
 • KÜRELİ, İbrahim, “XVIII. Yüzyıl Ortalarında Tire Kazası’na Bağlı Fata Karyesi’nin Sosyo-Ekonomik Yönden İncelenmesi”, İkinci Türk Kültüründe Tire Sempozyumu, Tire, (17-19 November 2006)
 • SEYİTDANLIOĞLU, Mehmet, “Türkiye’de Yönetim Tarihi Araştırmalarının Gelişimi ve Durumu (Osmanlı Dönemi), Kamu Yönetimi Disiplini Sempozyumu Bildirileri, L Cilt, pp. 337-344, Ankara, (1995)
 • TUNÇSİPER – TAY, Arzu – BAYRAMOĞLU, Fatih, “Ottoman Empire’s Debt Management in the 19th Century and Role of the Galata Bankers (1838-1881)”, The Balkan Countries 1st International Conference on Accounting and Auditing, Edirne, (8-9 March 2007)

Theses Citing to Book (1)

PhD Theses

 • AKKUŞ, Yakup, “Osmanlı Taşra Maliyesinde Reform: Merkez-Taşra Arasındaki İdarî-Malî İlişkiler ve Vilayet Bütçeleri (1864-1913)”, Istanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı, Istanbul, (2011)
 • IŞIK BOSTANCI, Işıl, “XIX. Yüzyılda Filistin (İdari ve Sosyo-Ekonomik Vaziyet)”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Ana Bilim Dalı, Elazığ, (2006)
 • KÜÇÜK, Levent, “Osmanlı Vergi Hukukunda Avarız Kavramı ve Avarızın İdaredeki Rolü”, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, (2007)
 • SARACOĞLU, Mehmet Safa, “Letters from Vidin: A Study of Ottoman Governmentality and Politics of Local Administration, 1864-1877”, The Ohio State University, (2007)
 • TANSUĞ, N. Feryal, “Communal Relations in Izmir / SMYRNA, 1826-  1864: As Seen Through The Prism Of Greek-Turkish Relations”, University of Toronto, Department of Near and Middle Eastern Civilizations (2008)
 • YILMAZ, Fehmi, “Osmanlı İmparatorluğu’nda Tütün: Sosyal, Siyasî ve Ekonomik Tahlili (1600-1883)”, Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Istanbul, (2005)

TV Programs with the Participation of Universities

 • “Abbas Güçlü ile Genç Bakış” Bilkent University, Kanal D, (03.12.2003)
 • “Abbas Güçlü ile Genç Bakış” Selçuk University, Kanal D, (09.06.2004)
 • “Abbas Güçlü ile Genç Bakış” Uludağ University, Kanal D, (18.02.2005)
 • “Abbas Güçlü ile Genç Bakış” Abant İzzet Baysal University, Kanal D, (01.11.2006)
 • “Abbas Güçlü ile Genç Bakış” Süleyman Demirel University, Kanal D, (17.10.2007)
 • “Abbas Güçlü ile Genç Bakış” Arel University, Kanal D, (15.10.2008)
 • “Abbas Güçlü ile Genç Bakış” Özyeğin University, Kanal D, (10.02.2010)
 • “Abbas Güçlü ile Genç Bakış” Maltepe University, Kanal D, (21.03.2010)


Some of the Conferences at Universities That Have Been Attended

 • “Gençlik ve Gelecek”, İnönü University, (June 2003)
 • “Yönetim ve Gençlik”, Dumlupınar University, (December 2003)
 • “Gençlik ve Değişim”, Aydın Adnan Menderes University, (May 2004)
 • “Gençlik ve Değişim”, Çankırı Meslek Yüksekokulu, (24 March 2005)
 • “Gençlik ve Değişim”, Karadeniz Technical University, (April 2005)
 • “e-Dönüşüm ve Türkiye”, Çankaya University, (06.04.2005)
 • “Gençlik ve Değişim”, Niğde University, (May 2005)
 • “Dünden Bugüne Türkiye Ekonomisine Tarihsel Bir Yaklaşım”, Muğla University, (28.04.2006)
 • “Gençlik ve Değişim” Konferansı, TOBB University of Economics and Technology, (07.03.2007)
 • “Küresel Rekabet”, Boğaziçi University, (26 October 2007)
 • “Türkiye Ekonomisi”, Akdeniz University, (March 2008)
 • “Dünya’da ve Türkiye’de Ekonomik Durum”, Istanbul University, (26.03.2008)
 • “Türkiye’deki Alternatif Siyaset Arayışları”, Çanakkale On Sekiz Mart University, (14.12.2009)
 • “Genel Ekonomik Durumun Değerlendirilmesi”, Atılım University, (29.12.2009)
 • “Ülkenin Siyasi Sorunları”, Bahçeşehir University, (23.01.2010)

 International Negotiations and Agreements Initialed by Him

 • “3rd Session Protocol of the Joint Economic Commission between Turkey and Czech Republic” signed on 08.04.2004 in Praha.
 • Turkey – Yemen Joint Committee 3rd Session Protocol (Ankara, 6-8 September 2005)
 • Agreement on Avoidance of Double Taxation on Income Taxes, signed between the governments of Turkey and Yemen (Sana, 26 October 2005)
 • “An Application Program on Petroleum, Natural Gas and Mineral Exploration Areas Covering the Years of 2005-2008 Aiming at Mutual Cooperation between the Turkish Ministry Energy of Natural Sources and the Yemen Ministry of Petroleum and Minerals” signed in Sana on 26 October 2005
 • Turkey – New Zealand Joint Commission for Economic and Technical Cooperation, 6th Period of the Memorandum (Wellington, 21-23 September 2004)
 • “Customs Union Framework Agreement” signed between Turkish Republic and Turkish Republic of Northern Cyprus (Nicosia, 8 August 2003)
 • “The Program of Economic and Financial Regulations Adopted to the Vision of the New Era” signed between Turkey and Turkish Republic of Northern Cyprus (Nicosia, 23 June 2004)
 •  “Additional Protocol to the Protocol of Economic and Financial Cooperation” signed between Turkey and Turkish Republic of Northern Cyprus
  (Nicosia, 4 June 2005)

Some of the Significant Projects and Implementations Carried Out during His Ministerial

Balanced Budget

As the Minister of Finance, he prepared the 1997 budget of the 54th Turkish government as “balanced budget” and defended it before the Council of Ministers and Turkish Grand national Assembly. 1997 budget has been the first and only balanced budget since 1946, when Turkey was introduced with the multi-party system. However, the 28th February intervention made the application of this new financial policy rather difficult and there was a budget deficit at the end of the year due to the change of government in the middle of the year and excessively high pay increases in the salaries of civil servants. Still, 1997 was the year when public sector deficit proved  to be the lowest during the 12 years from 1991 to 2002 (except for 1994 and 1995, when crisis policies were in effect).

Establishment of the National Agency
Even though the Presidency of the Center for EU Education and Youth Programs (National Agency) had previously been tried to be established within the
framework of the EU-Turkey relations, its institution was completed on 31 July 2003 with an additional clause to Act number 4968, which defines the Organization and Duties of the State Planning Organization, which as an official body was attached to his office as the Minister of State and Deputy Prime Minister, and thereupon necessary personnel as director and other staff were appointed to begin their activities accordingly. This center, which was founded so as to assist the participation of our country to international cooperation in educational and youth activities, gained full membership and accession to certain EU programs such as Erasmus, Leonardo da Vinci, and Youth programs. In addition to this, he undertook the duty of the Turkish National Authority for EU Education and Youth Programs between 2003 and 2007, as the minister to whom the center was linked.

Establishment of the Development Agency
He, as the minister concerned, completed the preparation of the draft for the organization, coordination and duties of Development Agency, which was founded in accordance with Act No. 5449 dated 25.01.2006, and defended it before the TGNA and performed studies to make this organization publicly known. Moreover, TR 31: Izmir and TR 62: Adana and Mersin, the first two established Development Agencies went into operation together with the central units of the Agency.

Mortgage Bill
As the minister in charge, he made preliminary studies with Capital MarketsBoard (SPK) to make the mortgage system applicable in Turkey, put this matter on to the agenda in national and international grounds to bring the matter to maturity and the law amending various laws related to Housing Finance System with Act No. 5582 went into effect on 06 March 2007. Although the articles of this law related to mortgage loans are still in effect, people in Turkey have acted hesitantly towards this regulation as a result of the 2008/2009 crisis in the US, which was called after with the name “Mortgage Crisis”,  and thus corporate regulations related to the issuance of securities based on mortgage loans have not been thoroughly made yet.

The Ninth Development Plan
He took active part in studies as the minister to which State Planning Organization was affiliated in order to formulate the Ninth Development Plan for
2007-2013, which was prepared as a seven-year strategic plan in a different form than those previously made; carried out preliminary studies for the formulation of the plan, the establishment of Specialized Commissions and the organization of activities, and responded to answers and critical remarks in front of the Council of Ministers, TGNA Planning and Budget Commission and Plenary Committee.

National Banking Act
National Banking Act No. 5411 was prepared in a panel under his ministry together with the broad participation of Banking Regulation and Supervision Board
(BDDK) and finally went into effect. Analyzing the problems previously met by the banking sector, the reliability and solidity of the system has been enhanced with this law, taking into account the international standards and principles. With the Amendment No. 5020, Turkey Deposit and Insurance Fund (TMSF) was separated from Banking Regulation and Supervision Board (BDDK) and all the debts and claims of the banks that had previously been transferred to TMSF were liquidated.

 • Deputy Dean, Bolu Faculty of Social and Administrative Sciences, 1988
 • Deputy Head of Department, Hacettepe University, Faculty of Economic and Administrative Sciences, Department of Finance, 1988-1991
 • Faculty Member of the Board of Directors, Hacettepe University, Faculty of Economic and Administrative Sciences, 1988-1991
 • Group Vice President at Turkish Grand National Assembly (TGNA), 1993-1996
 • Minister of Finance, 1996-1997
 • Minister of State and Deputy Prime Minister, 2002-2007

 Memberships to International Foundations and Organizations

 • EU Turkey’s National Authority for Education and Youth Programs, (2003-2007)
 • Turkey – European Union Joint Parliamentary Committee Member, (1991-1995)
 • Co-chairmanship in Joint Economic Commissions
 • Turkey – Slovenia, Co-chairman of the Joint Economic Commission (2002-2007)
 • Turkey – Czech Republic, Co-chairman of the Joint Economic Commission (2002-2007)
 •  Turkey – New Zealand, Co-chairman of the Joint Economic Commission (2002-2007)
 • Turkey – Yemen, Co-chairman of the Joint Economic Commission (2002-2007)

Membership to National Organizations and Boards

 • Member of the Supreme Council of Science and Technology (1996-1997) – (2002-2007)
 • TGNA Member (1991-2007)
 • Member of the Council of Ministers (1996-1997) – (2002-2007)
 • Member of the National Security Council (2002-2007)
 • Member of the Higher Planning Board (1996-1997) – (2002-2007)
 • Chairman of Money, Credit and Coordination Board (1996-1997) – (2002-2007)
 • Member of the Higher Council of Privatization (1996-1997) – (2002-2003)
 • Member of the Supreme Coordination Council of the Ministry of Defense (1996-1997)
 • Member of the Coordination Council for Natural Disasters (1996-1997)
 • Member of the Supreme Council for Road Safety (1996-1997)
 • President of the High Council of South-East Anatolian Project (GAP) (2002-2007)
 • Chairman of the Board for Fighting against Fuel Smuggling (2006-2007)
 • Member of the Economic and Social Council (2002-2007)
 • Executive Chairman of the Turkish Board of e-Transformation (2003-2007)
 • Chairman of the Economic Coordination Council (2002-2007)
 • Chairman of the Board for Assessing Economic Problems (2002-2007)
 • Tax Problems Journal, Editorial Board Member, 2007-2013
 • Public Finance
 • Fiscal Policy
 • Tax Code / Turkish Taxation System
 • History of Economics
 • Political Sciences

Anatolian Press Association, Minister of the Year, 13 February 2007

AWARDS

Most Cited

Publications by Abdüllatif Şener who received the most citation according to Google Scholars.

111

Tazminat Dönemi Osmanlı Vergi Sistemi

17

Tazminat Dönemi Osmanlı Vergi Reformları

16

Sona Doğru Osmanlı : Osmanlı Ekonomisi ve Maliyesi Üzerine Yazılar

12

Verginin Önemi, Vergi bilincinin topluma yayılması ve vergilerle iligli son düzenlemeler

İLETİŞİM

Telefon: +90 (312) 420 60 52 +90 (312) 420 60 53
Faks: +90 (312) 420 23 11
Email : abdullatif.sener@tbmm.gov.tr

SİTEMİZ TEST AŞAMASINDADIR

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
www.abdullatifsener.com.tr üzerinde yer alan materyaller izinsiz kullanılamaz.