Lorem ipsum dolor sit amet

Akademik Özgeçmiş

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

TÜRKÇE

Adı Soyadı: Abdullatif ŞENER

Doğum Tarihi :1954

Ünvanı:Doç. Dr.

Öğrenim Durumu: Doktora

DereceAlanÜniversiteYıl
Lisans İktisat ve Maliye Ankara Üniversitesi SBF 1977
Doktora Maliye Teorisi Gazi Üniversitesi 1987

Akademik Ünvanlar

Araştırma Görevlisi:1981

Yardımcı Doçent: 1988

Doçent: 1990

Görev ÜnvanıGörev Yeri Yıl
Araştırma Görevlisi Araştırma Görevlisi Bolu Sevk ve İdarecilik Yüksekokulu 1981-1988
Yardımcı Doçent Bolu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Gazi Üniversitesi 1988
Dekan Yardımcısı Bolu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Gazi Üniversitesi 1988
Yardımcı Doçent Maliye Bölümü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Hacettepe Üniversitesi 1988-1990
Yönetim Kurulu Üyesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Hacettepe Üniversitesi 1989-1990
Doçent Maliye Bölümü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Hacettepe Üniversitesi 1990-1991
Bölüm Başkan Yardımcılığı Maliye Bölümü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Hacettepe Üniversitesi 1989-1991
Doçent İktisat Bölümü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi 2007-2008

Diğer Ünvanlar

Görev ÜnvanıGörev Yeri Yıl
Kontrolör Gelirler Kontrolörü (Vergi Müfettişi), Maliye Bakanlığı 1978 - 1980
Milletvekili 19. Dönem Sivas Milletvekili, TBMM 1991 - 1995
Milletvekili 20. Dönem Sivas Milletvekili, TBMM 1995 - 1999
Bakan 54. Hükümette Maliye Bakanı 1996 - 1997
Milletvekili 21. Dönem Sivas Milletvekili, TBMM 1999 - 2002
Milletvekili 22. Dönem Sivas Milletvekili, TBMM 2002 - 2007
Bakan 58 ve 59. Hükümetlerde Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 2002 - 2007
Genel Başkan Türkiye Partisi Genel Başkanı 2009 - 2012
Milletvekili 27. Dönem Konya Milletvekili, TBMM 2018 -

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

 

YAYINLAR
(Yayınlar ile ilgili aşağıdaki tasnif biçimi geçici olup, düzeltme yapılacaktır.)

 • ŞENER, Abdüllatif, “İttihat ve Terakki Cemiyetinin İktisadi ve Mali Politikaları (1908-1918)”, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 8, Sayı: 1, s. 203-232, (1990)
 • ŞENER, Abdüllatif, “Tanzimat ve Osmanlı Maliyesi”, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 8, Sayı: 2, s. 49-76, (1990)
 • ŞENER, Abdüllatif, “Finansal Piyasalarda Kurumsal Regülâsyon”, Sosyoekonomi Dergisi, s. 173-194, (Temmuz-Aralık, 2012-2)
 • ŞENER, Abdüllatif, “The Analysis Of Turkey Local Elections of Turkey” London Research Turkey – Centre for Policy Analysis and Research on Turkey (ResearchTurkey), III, Issue 5, pp.19-37, http://reserarchturkey.org/?p=6089, (Mayıs, 2014)
 • Interview with Abdüllatif Şener (Part I):“Turkish Politics since the 1990s: Hopes, Resentments and Current Challenges”  http://www.researchturkey.org/?p=3924

 • Interview with Mr. Abdüllatif Şener (Part II): “Turkey’s Democracy and Foreign Policy Record, Social Movements and Recent Developments in the Middle East”   http://www.researchturkey.org/?p=4031

 • ŞENER, Abdüllatif, “Tanzimat Dönemi Osmanlı Maliye Politikaları”, Tanzimat’ın 150. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu, 25-27 Aralık 1989, Millî Kütüphane Yayınları, Toplantı Bildirileri Dizisi: 5, 347-358, Ankara, (1991)
 • ŞENER, Abdüllatif, “Tanzimat Dönemi Osmanlı Vergi Reformları”, Yılında Tanzimat, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Dizi: VII, Sayı: 142, s. 259-275, Ankara, (1992)
 • ŞENER, Abdüllatif, “Osmanlı Mali Düşüncesinin Çağdaşlaşması”, Tanzimat’ın 150. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu, 31 Ekim-3 Kasım 1989, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Dizi: XXVI, Sayı: 5, s. 215-242, Ankara, (1994)
 • ŞENER, Abdüllatif, “Yeni Türk Hükümetinin Ekonomi Politikası”, Türk ve Alman Ekonomisinin Yapısal Sorunları ve Çözümler, 5-6 Mayıs 2003, Ankara Dedeman Oteli, Konrad Adenauer Vakfı Yayınları, s. 49-60, Ankara, (2004)
 • ŞENER, Abdüllatif, “The Evolution of the Relationship between the Ottoman Tax System and Accounting (1839-1918)”, 12th World Congress of Accountıng Historians, Congress Proceedings Vol. III, s. 2677-2688, İstanbul, (July 20 – 24, 2008)
 • ŞENER, Abdüllatif, “Taşınmaz Malın Güvence Değeri ve Ekonomideki Önemi”, Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı, 8 Ocak-11 Ocak, 2008, Cilt: 4, s. 353-389, Ankara Barosu Yayınları, Ankara, (2009)

Uluslararası Toplantılarda Yapılan Yayımlanmış Konuşmalar

  • ŞENER, Abdüllatif, “Uluslararası Türk Arşivleri Sempozyumu Açılış Konuşması”, Uluslararası Türk Arşivleri Sempozyumu, 17-19 Kasım 2005, İstanbul, s. XXXV-XXXVII, T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara, (2006)

 Uluslararası Toplantılarda Yapılan Yayımlanmamış Konuşmalar

  • ŞENER, Abdüllatif, “Statement at the 13rd ECO Council of Ministers”, (11 June 2003, Bishkek)
  • ŞENER, Abdüllatif, “Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi 9. Toplantısında Yapılan Konuşma”, (31 Ekim 2003, Bakü)
  • ŞENER, Abdüllatif, “Closing Statement of the 19th Session of the COMCEC, (29 October 2003, İstanbul)
  • ŞENER, Abdüllatif, “14th ECO RPC Meeting Opening Address”, (4-6 December 2003, İstanbul)
  • ŞENER, Abdüllatif, “D-8 Bakanlar Konseyi 7. Toplantısında Yapılan Konuşma”, (16 Şubat 2004, Tahran)
  • ŞENER, Abdüllatif, “Opening Statement of the 20th Meeting of the Follow-Up Committee of the COMCEC”, (11 May 2004, İstanbul)
  • ŞENER, Abdüllatif, “Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi 11. Toplantısında Yapılan Konuşma”, (29 Ekim 2004, Tiflis)
  • ŞENER, Abdüllatif “Ekonomik Entegrasyon: AB Ekonomisi Perspektifinden Türkiye Konferansın Açılış Konuşması”, TÜSİAD’ın Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı OECD’nin Sanayi ve Ticaret Danışma Komitesi (BIAC) ve Uluslararası Geleceğe Yönelik Araştırmalar ve Bilgi Merkezi (CEP II-Centre D’ètudes Propectives et D’informations Internationales) ile Birlikte Düzenlenen Konferans, (10 Aralık 2004, Paris)
  • ŞENER, Abdüllatif, “ECO 15. Bakanlar Konseyindeki Konuşma”, (1 Ekim 2005, Astana)
  • ŞENER, Abdüllatif, “Closing Statement of the 21st Session of the COMCEC”, (25 November 2005, İstanbul)
  • ŞENER, Abdüllatif, “Avrupa’nın Küresel Güçlükleri ve Türkiye (Europe’s Global Challenges and Turkey)” Konulu Konferansta Konuşmacı, Avrupa Politikaları Merkezi (European Policiy Center ile Birlikte TÜSİAD’ın Düzenlediği Konferans, Residence Palace, (3 Ekim 2006, Brüksel)
  • ŞENER, Abdüllatif, “Closing Statement of the 22nd Session of the COMCEC”, (24 November 2006, İstanbul)
  • ŞENER, Abdüllatif, “Opening Statement of the 23rd Meeting of the Follow-Up Committee of the COMCEC”, (29 Mayıs 2007, Ankara)
 • Yazılan Kitaplar
  • ŞENER, Abdüllatif, Tanzimat Dönemi Osmanlı Vergi Sistemi; İşaret Yayınları, İstanbul, (1990)
  • ŞENER, Abdüllatif, Sona Doğru Osmanlı-Osmanlı Ekonomisi ve Maliyesi Üzerine Yazılar; Birleşik Yayınevi, Ankara, (2007)
  • ŞENER, Abdüllatif, Osmanlı Maliyesinin Şeffaflaşması; Kapı Yayınları, İstanbul, (2008)
  • TOKER, Çiğdem, Abdüllatif Şener Adım da Benimle Beraber Büyüdü, Doğan Kitap, İstanbul, (2008)
 • Kitaplarda Bölümler
  • ŞENER, Abdüllatif, “Tanzimat ve Meşrutiyette İktisadî ve Malî Politikalar”, Osmanlı, (Editörler: Güler EREN, Kemal ÇİÇEK, Cem OĞUZ), Cilt: 3, s. 548-564, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, (1999)
  • ŞENER, Abdüllatif, “Osmanlı Bütçeleri ve Türkiye’de Bütçe Hakkının Ortaya Çıkışında Cumhuriyet Öncesi Gelişmeler”, Tanzimat Değişim Sürecinde Osmanlı İmparatorluğu, (Yayına Hazırlayanlar: Halil İNALCIK, Mehmet SEYİTDANLIOĞLU), s. 489-498, Phoenix Yayınevi, Ankara, (Eylül 2006)
  • ŞENER, Abdüllatif, “Siyasi Etik ve Yolsuzluklar”, Yolsuzluk Ekonomisi ve Yolsuzlukla Mücadele, (Editörler: İzzettin ÖNDER, Mehmet KARAKAŞ, Murat ÇAK), s. 9-12, TOBB Yayınları, Ankara, (2008)
 • ŞENER, Abdüllatif, “Osmanlı Bütçeleri ve Türkiye’de Bütçe Hakkının Ortaya Çıkışında Cumhuriyet Öncesi Gelişmeler”, Mülkiyeliler Dergisi, Cilt: XII, Sayı: 99, (Ağustos 1988)
 • ŞENER, Abdüllatif, “Finansman Fonunun Teşvik Niteliği”, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı: 45, Kasım-Aralık, (1989)
 • ŞENER, Abdüllatif, “1997 Yılı Bütçe Sunuş Konuşması (TBMM Genel Kurul)”, Maliye Dergisi, Sayı: 123, (Eylül-Aralık 1996)
 • ŞENER, Abdüllatif, “Gelir İdaresinin Başarısı ve 1996 Yılı Bütçe Gelir ve Giderleri”, Yaklaşım Dergisi, Sayı: 45, s. 5-7, (Mart 1996)
 • ŞENER, Abdüllatif, “1996 Yılı Konsolide Bütçe Sonuçları ve Vergi Gelirlerindeki Artış”, Yaklaşım Dergisi, Sayı: 51, s. 5-7, (Mart 1997)
 • ŞENER, Abdüllatif, “Verginin Önemi, Vergi Bilincinin Topluma Yayılması ve Vergilerle İlgili Son Düzenlemeler, Yaklaşım Dergisi, Sayı: 52, s. 7-10, (Nisan 1997)
 • ŞENER, Abdüllatif – IŞIK, Kenan, “Türkiye’de Seçimlerin Bütçeler Üzerindeki Etkisi (1984-2007)”, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı: 230, Kasım, s. 7-27, (2007)
 • ŞENER, Abdüllatif – IŞIK, Kenan, “Türkiye’de Özelleştirme Uygulama ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi (1984-2007)”, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı: 232, Ocak, s. 7-33, (2008)
 • ŞENER, Abdüllatif, “Siyasetname Siyaset Gerçeği ve İdeal Siyaset”, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı: 286, Temmuz, s. 193-212, (2012)
 • ŞENER, Abdüllatif, “2002-2007 Yıllarına İlişkin Vergi Politikalarının Ekonomik Büyüme ve Kalkınma Perspektifinde Analizi”, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı: 290, Kasım, s. 161-181, (2012)
 • ŞENER, Abdüllatif – ÖZTÜRK, İlhami, “Anonim Şirketlerde Pay Sahibi Olmayan Denetim Kurulu Üyelerine ve Denetçilere Kâr Payı Ödenmesinin Hukuki ve Mali Analizi”, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 1, (2012)
 • Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
  • ŞENER, Abdüllatif, “Siyasal Partilerde Liderlik, Yatay İlişkiler ve Yasaklar Sorunu”, Siyasi Partiler ve Demokrasi Sempozyumu, s.65-106, TESAV Yayınları, Yayın No: 8, Ankara, (1995)
  • ŞENER, Abdüllatif, “Türkiye’de Konut Kredileri ve Sermaye Piyasası”, Konut Finansmanı ve Bir Yöntem Olarak “MORTAGAGE” Konulu Toplantı, s.84-99, Vakıf 2000, Ankara, (19 Ocak Cumartesi 2008)
 • Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Basılmayan Bildiriler
  • ŞENER, Abdüllatif, “Tanzimat ve Vergi Hukuku”, Tanzimat’ın 150. Yıl Dönümü Sempozyumu, ODTÜ Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümü, Ankara, (6-7 Kasım 1989)
  • ŞENER, Abdüllatif, “Tanzimat ve Osmanlı Maliyesi”, 150’nci Yıl Dönümünde Tanzimat Ekonomisi Sempozyumu, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mezunları Derneği, İstanbul, (5-6 Haziran 1989)
  • ŞENER, Abdüllatif, “İnsan Evrimi”, III. Ulusal Biyolojik Antropoloji Sempozyumu, Ankara Üniversitesi DTCF Farabi Salonu, Ankara, (27-28 Ekim 2008)
 • Yayımlanan Konuşmalar
  • Hakemli Dergilerde Yayımlanan Konuşmalar
   • ŞENER, Abdüllatif, “Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Doç. Dr. Abdüllatif Şener’in Türk Dil Kurumunun 71. Kuruluş Yıl Dönümü Toplantısını Açış Konuşması”, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi, Cilt: LXXXVI, Sayı: 620, s. 101-104, (Ağustos 2003)
   • ŞENER, Abdüllatif, “Türkiye Bankalar Birliği 46. Olağan Genel Kurul Toplantısı Açılış Konuşması”, Bankacılar Dergisi, Sayı: 45, s. 3-8, (Haziran 2003)
   • ŞENER, Abdüllatif, “Türkiye Bankalar Birliği 47. Genel Kurul Toplantısı Açılış Konuşması”, Bankacılar Dergisi, Sayı: 49, s. 3-7, (Haziran 2004)
   • ŞENER, Abdüllatif, “Türkiye Bankalar Birliği 48. Genel Kurul Toplantısı Açılış Konuşması”, Bankacılar Dergisi, Sayı: 53, s. 3-7, (Haziran 2005)
   • ŞENER, Abdüllatif, “Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Doç. Dr. Abdüllatif Şener’in Türk Dil Kurumunun 74. Kuruluş Yıl Dönümü Toplantısını Açış Konuşması”, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi, Cilt: XCII, Sayı: 657, s. 220-223, (Eylül 2006)
   • ŞENER, Abdüllatif, “Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Doç. Dr. Abdüllatif Şener’in Türk Dil Kurumunun 75. Kuruluş Yıl Dönümü Toplantısını Açış Konuşması”, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi, Cilt: XCIV, Sayı: 668, s. 304-306, (Ağustos 2007)
 • Kitaplarda ve Diğer Dergilerde Yayımlanan Konuşmalar
  • ŞENER, Abdüllatif, “Kapanış Paneli ve Son Konuşmalar”, İzmir İktisat Kongresi, 4-7 Haziran 1992 İzmir, Cilt: 8, s. 29-42, DPT, Ankara, (1993)
  • ŞENER, Abdüllatif, “Reel Sektörün Finansmanında Sermaye Piyasasının Rolü Konferansı Açılış Konuşması”, Reel Sektörün Finansmanında Sermaye Piyasasının Rolü, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşlar Birliği, Yayın No: 7, s. 25-31, (12 Aralık 2002, İstanbul)
  • ŞENER, Abdüllatif, “Borsaların Ekonomideki Yeri ve Globalleşme Sürecinde Yeniden Yapılandırılmaları ‘Türkiye İçin Model Arayışı’ Paneli Açılış Konuşması”, Borsaların Ekonomideki Yeri ve Globalleşme Sürecinde Yeniden Yapılandırılmaları “Türkiye İçin Model Arayışı”, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşlar Birliği, Yayın No: 12, s. 9-11, (10 Nisan 2003, İstanbul)
  • ŞENER, Abdüllatif, “Avrupa Birliğine Doğru Türkiye Sermaye Piyasalarında Sorunlar ve Çözümler Açılış Konuşması”, Sermaye Piyasaları Arenası, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşlar Birliği, Yayın No: 22, s. 33-40, (14-15 Eylül 2004, İstanbul)
  • ŞENER, Abdüllatif, “e-Dönüşüm ve Türkiye”, Çankaya Üniversitesi Gündem Dergisi, Sayı: 22, s. 43-48, (Temmuz 2005)
  • ŞENER, Abdüllatif, “2004 Türkiye İktisat Kongresi Açılış Konuşması – Kapanış Konuşması ve Kongre Sonuç Bildirgesi”, 2004 Türkiye İktisat Kongresi, 5-9 Mayıs 2004 İzmir, Açılış ve       Kapanış Oturumları, Cilt:1, s.57-60 – s.83-94, DPT, Ankara, (2005)
  • ŞENER, Abdüllatif, “Açılış Konuşması”, Gap Bölgesi’nde Yoksullukla Mücadele ve İstihdam Forumu Raporu, s. 10-12, Ankara, (Aralık 2007)
  • ŞENER, Abdüllatif, “Şener’den Hükümete Önemli Uyarılar”, 2008’de Türk Ekonomisinden Beklentiler Konulu Toplantı (TOSYÖV, ATO ve OSİAD İşbirliğiyle Yapılan), Barem Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 44, (Mart 2008)
 • TBMM Tutanaklarında Basılmış Konuşma Metinleri (Bknz: http://abdullatifsener.com.tr/event-style-three/)
 • ŞENER, Abdüllatif, “Irak Harekatı Canlılık Getirir mi?”, Capital, Yıl: 11, Sayı: 2003/2, s. 46-51, (Şubat 2003)
 • ŞENER, Abdüllatif, “E-devlet Yolu Uzun”, İnfomag Aylık İş Dergisi, Sayı: 46, s. 60-65, (Ağustos 2004)
 • ŞENER, Abdüllatif, “Abdüllatif Şener’den Şaraba Destek”, Tempo, Sayı: 38, s. 28-29, (16-22 Eylül 2004)
 • ŞENER, Abdüllatif, “Geçmişten Geleceğe Devlet Bakanı Abdüllatif Şener”, Platin, Sayı: 2004/10, s. 24-27, (Ekim 2004)
 • ŞENER, Abdüllatif, “Hedefimiz Kalkınmış Bir Türkiye”, Su Dünyası, Sayı: 15, (Ekim 2004)
 • ŞENER, Abdüllatif, “15 Soruda Bütçenin Getirecekleri”, Capital, Yıl: 12, Sayı: 2004/11, s. 64-68, (Kasım 2004)
 • ŞENER, Abdüllatif, “Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve 2004 Yılı Katılım Öncesi Ekonomik Program”, Sanayi Dergisi, Sayı: 466, s. 18-22, (Ocak 2005)
 • ŞENER, Abdüllatif, “Türkiye’nin Ekonomi Sihirbazı! (Turkey’s Economy Wizard!)”, True, s. 10-13, (March-Mart 2005)
 • ŞENER, Abdüllatif, “İstanbul’a Bilişim Vadisi Kurulacak”, Bilişim Kültürü Dergisi, s. 39-41, (Mayıs 2006)
 • ŞENER, Abdüllatif, “Üretimde Tıkanma Var”, İşveren, Sayı: 5, Cilt: 46, s. 24-28, (Şubat 2008)
 • ŞENER, Abdüllatif, “Vizyon Siyaset”, Eko Enerji, Sayı: 16, s. 34-38, (Nisan 2008)
 • ŞENER, Abdüllatif, “Türkiye’de Siyasi Kültürün Oluşmasını Sağladım”, Yatırım Dergisi, Sayı: 2, s. 22-25, (Nisan 2008)
 • ŞENER, Abdüllatif, “Hukuka Güvenmek Lazım”, Alanya Life Vizyon, Yıl: 1, Sayı: 11, (Haziran 2008)
 • Hakkında Basında Yer Alan Haberler ve Köşe Yazılarının Bir Kısmı
  • Miktarının Çokluğu Nedeniyle Ekte Sunulmamıştır.
 • Görsel Basında Yer Alan Söyleşileri
  • Miktarının Çokluğu Nedeniyle Ekte Sunulmamıştır.
 • Hakkında Yazılan Kitaplar
  • TOKER, Çiğdem, Adım da benimle beraber büyüdü;
 • Atıf Alan Kitap (1):

ŞENER, Abdüllatif, Tanzimat Dönemi Osmanlı Vergi Sistemi; İşaret Yayınları,   İstanbul, (1990)

 • Yukarıdaki (1) Numaralı Kitaba Atıf Yapan Makaleler
  • AÇIKEL, Ali, “Tanzimat Döneminde Tokat Kazasının İdari ve Nüfus Yapısındaki Değişiklikler (1839-1880)”, C.Ü Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 27, No: 2, s. 253-265, (Aralık 2003)
  • ADIYEKE, Nuri, “Temettuat Sayımları ve Bu Sayımları Düzenleyen Nizamname Örnekleri”, OTAM (Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi), Sayı: 11, s. 169-825, (2000)
  • AĞAR, Serkan, “Geçmişten Bugüne Mali İdare”, TBB Dergisi, Sayı: 73, s. 372-432, (2007)
  • AKIBA, Jun, “Kadılık Teşkilatında Tanzimat’ın Uygulanması: 1840 Tarihli Ta‘limnâme-i Hükkâm”, İSAM Osmanlı Araştırmaları Dergisi, Sayı: 29, s. 9-40, (2007)
  • AKKUŞ, Yakup, “Osmanlı ve Avrupa’nın İktisat Politikaları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz (XIV. ve XV. Asırlar)” İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, Maliye Araştırma Merkezi Konferansları, 52. Seri, s.107-140, (2009)
  • AKTAN, Can – DİLEYİCİ, Dilek – SARAÇ, Özgür, “Osmanlı Tarihinde Vergi İsyanları –II-”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sayı: 1, s. 1-25, (2003)
  • ARMAĞAN, Ramazan, “Vergi Uyuşmazlıklarının Yargı Sürecinde Çözümü: Isparta İli Özelinde Bir Değerlendirme”, Maliye Dergisi, Sayı: 156, s. 199-218, (Ocak-Haziran 2009)
  • ATAR, Zafer, “Balkanlarda Temettuat Tahriri (Tırhala-Üsküp-Drama Sancakları Örneklerinde)”, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi / Journal of Turkish World Studies, XII/2, s. 389-407, (Kış 2012)
  • AYMES, Marc, “Chypre en archipel : d’une modernité insulaire des réformes ottomanes au milieu du XIXe siècle”, Modernité et insularité en Méditerranée, Méditerranée n° 68,  75-104, Nice, France, (juin 2004)
  • BAYRAKTAR, Kaya, “Osmanlı Maliyesi Üzerine Yapılan Çalışmalar”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi Türk İktisat Tarihi Sayısı, Cilt: 1, Sayı: 1, s. 115-145, (Bahar 2003)
  • BEYRELİ, Nilgün, “Tanzimat Dönemi Osmanlı Vergi Sistemi”, Türk Edebiyatı, Sayı: 207, s. 53, (1991)
  • BİZBİRLİK, Alpay – ATAR, Zafer, “XIX. Yüzyıl Osmanlı Tarihinde Temettuat Defterleri’nin Yeri: Saruhan Sancağı Mütevelli Çiftliği Temettuat Defteri Örneği”, Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Dergisi, s. 37-57, (2009-1)
  • COŞAR, Nevin, “Aşar Vergisinin Kaldırılma Nedenleri”, Toplumsal Tarih, Sayı: 35, s. 21-29, (Kasım 1996)
  • ÇAKIR, Coşkun, “Tanzimat ve Islahat Fermanları’nın Mali Boyutları”, Osmanlı İktisat, (Editör Güler Eren), Yeni Türkiye Yayınları, Cilt: 3, s. 362-370, Ankara, (1999)
  • ÇAKMAK, Biray, “Geç Dönem Osmanlı Taşra Toplumunda Eşrâfın Mahallî İşlevleri Üzerine: Uşaklı Tirîdzâde Mehmed Paşa”, Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi, Sayı: 13, s. 3-29, (2011)
  • EFE, Ayla, “1260-61 / 1844-45 Temettuat Sayımı Işığında Çukurhisar Köyünün Ekonomik ve Sosyal Görüntüsü”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 6, s. 19-51, (2006)
  • EKEN, Galip, “19. Yüzyılda Kangal Kazası’nın Sosyo-Ekonomik Yapısına Dair”, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Sayı: 23, s. 263-299, (Bahar 2008)
  • EROĞLU, Onur, “Osmanlı Devleti’nin Son Dönemlerinden Cumhuriyet’in İlk Yıllarına Kamu Maliyesi”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 12, Özel Sayı, 2010, s. 57-89, (Basım Yılı: 2012)
  • GÖKÇE, Turan, “Babadağı Kasabasının XIX. Yüzyıl Ortalarındaki Sosyal ve Ekonomik Yapısı”, Tarih İncelemeleri Dergisi, Cilt: XXV, Sayı: 1, s. 155-190, (Temmuz 2010)
  • GÖNÜLLÜ, Ali Rıza, “Osmanlı Devleti’nin Son Döneminde Yol Vergisi (1866-1921), Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Sayı: 30, s. 289-335, (Güz 2011)
  • GÜNEŞ, Hüseyin Haşimi – ÖZCOŞAR, İbrahim, “Osmanlı Devleti’nde Cizye ve 19. Yüzyıla Ait Bir Cizye Defteri: Cizre Sancağı’nın Cizye Defteri (Defter Numarası: 375), Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 15, S. 159-179, (2006)
  • GÜRAN, Tevfik, “Tanzimat Dönemi Osmanlı Maliyesi”, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, Cilt: 49, s. 79-95, (1998)
  • GÜRHAN, H. Hüseyin, “Sayıştay’ın Tarihsel Gelişimi”, Sayıştay Dergisi, Sayı: 25 (Özel Sayı), s. 37-42, (Nisan-Haziran 1997)
  • IANEVA, Svetla, “Financing the State? Tax-Farming as a Source of Individual Wealth in the Nineteenth Century”, Oriens, Vol.: XXXVII, s. 209-224, Leiden, Netherlands, (2009)
  • KARAMAN, Deniz, “XVIII. Yüzyılın İkinci Yarısında Ankara Sancağındaki Mâlikâne-Mukataalara Dair Bazı Bilgiler”, bilig, Sayı: 29, s.139-176, (Bahar/2004)
  • KESKİNKILIÇ, Erdoğan, “Yenileşme Dönemi Osmanlı Bütçeleri Üzerine Genel Bir Bakış”, Sayı: 14, s. 319-345, (Ekim 2003)
  • KIRMIZI, Abdülhamit, “Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Maliye Nazırları (1838-1922)”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi Türk İktisat Tarihi Sayısı, Cilt: 1, Sayı: 1, s. 97-114, (Bahar 2003)
  • KIZILKAN, Ayşe Özdemir, “Osmanlı Vergi Düzeninde Temettuat Uygulamaları Üzerine Bir Değerlendirme”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, s. 57-66, (Nisan 2008)
  • KORKMAZ, Şerife, “Bozcaada’nın 1840’ta Sosyal ve Ekonomik Yapısına Dair Tespit ve Değerlendirmeler”, Tarih İncelemeleri Dergisi Cilt: XXVI, Sayı: 2, s. 423-458, (Aralık 2011)
  • KÖKSAL, Yonca, “Imperial Center and Local Groups: Tanzimat Reforms in the Provinces of Edirne and Ankara”, New Perspectives on Turkey, No: 27, s. 107-138, (Fall 2002)
  • KÖKSAL, Yonca, “Tanzimat ve Tarih Yazımı (Tanzimat ve Historiography)”, Doğu Batı: Osmanlılar I, Ssayı: 51, s. 193-216, (2010)
  • MERCAN, Mehmet, “Sultan Abdülmecid’in Rumeli Gezisi Hakkında Bazı Tespitler”, Tarih İncelemeleri Dergisi, Cilt: XXIV, Sayı: 1 s. 81-100, (Temmuz 2009)
  • MERİÇ, Metin, “Osmanlı Bütçe Sistemi”, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 8, Sayı: 1, s. 226-247, (1993)
  • MUŞMAL, Hüseyin, “Tanzimat Reformlarının Uygulanması Hakkında Konya Valisi Selim Paşa’ya Verilen Talimât-ı Seniyye”, Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 19, s. 106-116, (2008)
  • NAKİBOĞLU, Aslıhan, “20. Yüzyıla Girerken Osmanlı Bütçeleri: Bir Karşılaştırma”, Akademik Bakış Dergisi, Sayı: 31, s. 1-18, (Temmuz-Ağustos 2012)
  • NAKİBOĞLU, Aslıhan, “19. Yüzyılda Osmanlı Maliyesinde Değişim, Bürokratik Düzenlemeler ve Maliye Nezâretinin Kurulması”, Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 2, s. 74-94, (2012)
  • ÖZ, Ersan, “Tarihi Perspektifinden Osmanlı’da Vergi”, Mevzuat Dergisi, Yıl: 7, Sayı: 84, (Aralık 2004)
  • ÖZBEK, Nadir, “Anadolu Islahatı”, “Ermeni Sorunu” ve Vergi Tahsildarlığı, 1895-1908, Tarih ve Toplum Yeni Yaklaşımlar, Sayı: 9, s. 59-85, (Güz 2009)
  • ÖZCAN, Selim, “XIX. Yüzyılın Ortalarında Sinop’taki Gayrimüslimlerin Sosyal ve Ekonomik Yapısı”, OTAM (Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi), Sayı: 30, s. 145-172, (2011)
  • ÖZGEN, Ferhat Başkan, “Osmanlı Devletinin Diğer Devletlerle İktisadi İlişkileri”, Yeni Türkiye Dergisi, 701 Osmanlı Özel Sayısı II, Ekonomi ve Toplum, Yıl: 6, Sayı: 32r, s. 101-111, (2000)
  • SARAÇOĞLU, M. Safa, “Some Aspects of Ottoman Governmentality at the local level: The Juicio-Administrative Sphere of the Vidin County in the 1860s and 1870s” Ab Imperio, (2/2008)
  • SEYİTDANLIOĞLU, Mehmet, “Tanzimat Dönemi İmâr Meclisleri”, OTAM (Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi), Sayı: 3, s. 323-332, (Ocak 1992)
  • SEYİTDANLIOĞLU, Mehmet, “Divan-ı Hümâyûn’dan Meclis-i Meb’usan’a Osmanlı İmparatorluğunda Yasama”, Osmanlı Teşkilât, (Editör Güler Eren), Yeni Türkiye Yayınları, Cilt: 6, s.17-23, Ankara, (1999)
  • SUNAY, Cengiz, “Belediyeciliğin Doğuşu Sürecinde Osmanlı Mirası”, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (3), s. 113-133, (2002/I)
  • ŞENEL, Şennur – KARAMAN, Ali Fuat, “Ayaş’ın XIX. Yüzyıl Ortalarında Sosyal ve Ekonomik Yapısı Üzerine Tespitler ve Sonuçlar”, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 9, s. 505-541, (Güz 2008)
  • TUŞ, Muhittin, “XIX. Yüzyılın ve Anadolu’nun Ortasında Akşehir”, Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 17, s. 109-121, (Bişkek 2007)
  • ULUTAŞ, Songül, “Tarsus’ta Tarımsal Coğrafya ve Üretim (1830-1856)”, JASSS The Journal of Academic Social Science Studies, International Journal of Social Science, Volume: 6, Issue 1, p. 1473-1493, (January 2013)
  • YALÇIN, Ayhan, “Temettuat Defterlerine Göre 19. Yüzyıl Ortalarında Silifke Kazasının Sosyal ve Ekonomik Yapısı”, OTAM (Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi), Sayı: 15, s. 13-87, (2004)

 

 • Yukarıdaki (1) Numaralı Kitaba Atıf Yapan Kitaplar
  • AKGÜNDÜZ, Ahmet – ÖZTÜRK, Said, Bilinmeyen Osmanlı; Osmanlı Araştırmaları Vakfı, İstanbul, (2000)
  • AKGÜNDÜZ, Ahmet – ÖZTÜRK, Said, Yozgat Temettuat Defterleri; Yimpaş Holding Yayın No: 1, Cilt: 1, İstanbul, (2000)
  • AKGÜNDÜZ, Ahmet – ÖZTÜRK, Said, Darende Tarihi; Somuncu Baba Araştırma ve Kültür Merkezi Yayınları, İstanbul, (2002)
  • AKGÜNDÜZ, Ahmet, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Sayıştay (Divan-ı Muhâsebât); Osmanlı Araştırmaları Vakfı, İstanbul, (2012)
  • AYDIN, Suavi – VERHEIJ, Jelle, “Confusion in the Cauldron: Some Notes on Ethno-Religious Groups, Local Powers and the Ottoman State in Diyarbekir Province, 1800-1870”, Social Relations in Ottoman Diyarbekir, 1870-1915, (Editörler: Joost JONGERDAN, Jelle VERHEIJ), s. 15-54, Brill Academic Pub, (July 2012)
  • AKYILDIZ, Ali, Tanzimat Dönemi Osmanlı Merkez Teşkilâtında Reform (1836-1856), Eren Yayıncılık, İstanbul, (1993)
  • BADEM, Candan, The Ottoman Crimean 1853-1856; Leiden, Boston: Brill Academic Publishers, (2010)
  • BAYRAKTAR, Hilmi, Yüzyılda Halep Eyaleti’nin İktisadi Vaziyeti; Fırat Üniversitesi Orta-Doğu Araştırmaları Merkezi Yayınları, Elazığ, (2004)
  • BİRİNCİ, Ali – GÜZEL, Hasan Celal (Editörler), Genel Türk Tarihi Ansiklopedisi 7. Cilt; Yeni Türkiye Yayınları, 10 Cilt, İstanbul, (2002)
  • BÖLÜKBAŞI, Ö. Faruk, Tezyid-i Varidat ve Tenkih-i Masarifat II. Abdülhamit Döneminde Mali İdare; Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi, İstanbul, (2005)
  • ÇAKIR, Coşkun, Tanzimat Dönemi Osmanlı Maliyesi; Küre Yayınları, İstanbul (2001)
  • ÇAKIR, Baki, Osmanlı Mukataa Sistemi (XVI-XVIII. Yüzyıl); Kitabevi Yayınları, İstanbul, (2004)
  • ÇETİN, Birol, Osmanlı İmparatorluğunda Barut Sanayi 1700-1900; Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara, (2001)
  • ÇETİNSAYA, Gökhan, Ottoman Administration of Irag, 1890-1908; Routledge, London, (2006)
  • DIĞIROĞLU, Filiz, Memalik-i Osmaniyye Duhanları Müşterekü’l-Menfaa Refi Şirketi Trabzon Reji İdaresi 1883-1914; Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi, İstanbul, (2007)
  • ERYILMAZ, Bilal, Tanzimat ve Yönetimde Modernleşme; İşaret Yayınları, İstanbul, (1992)
  • GÜRAN, Tevfik, Osmanlı Malî İstatistikleri Bütçeler 1841-1918; Tarihi İstatistikler Dizisi Cilt: 7, Türkiye İstatistik Kurumu Yayınları, Ankara, (2003)
  • İNALCIK, Halil – SEYİTDANLIOĞLU, Mehmet, Tanzimat Değişim Sürecinde Osmanlı İmparatorluğu “Tanzimat Kaynakçası”, s. 529-570, (2. Baskı), Phoenix Yayınevi, Ankara, (Eylül 2006)
  • KARA, Adem, Osmanlı Teşkilat Yapısı İçerisinde Çorum Sancağı; IQ Kültür-Sanat Yayıncılık, İstanbul, (2008)
  • KARAMAN, Deniz, Yüzyıldan Tanzîmât’a Ankara (İdâri, Askerî, Mâlî Tarih), Cedit Neşriyât, Ankara, (2013)
  • KÖKSAL, Yonca – Erkan, Davut, Sadrazam Kıbrıslı Mehmet Emin Paşa’nın Rumeli Teftişi; Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, (2007)
  • KUEHN, THOMAS, Empire, Islam, and Politics of Difference: Ottoman Rule in Yemen, 1849-1919; Liden, Boston: Brill, (2011)
  • MUTLU, Abdullah, Tanzimattan Günümüze Türkiye’de Vergileme Zihniyetinin Gelişimi; T.C. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, Ankara, (2009)
  • ORTAYLI, İlber, Türkiye Teşkilât ve İdare Tarihi, Cedit Neşriyat Yayınları, Ankara, (2008)
  • ÖNER, Erdoğan, Osmanlı İmparatorluğu ve Cumhuriyet Döneminde Malî İdare, 2. Baskı, T.C. Maliye Bakanlığı Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Yayın No: 2005/369, Ankara, (2005)
  • ÖZÇELİK, Selahattin, Yüzyılda Honaz Kazasında Sosyal ve Ekonomik Hayat (Temettuat Defterlerine Göre); Fakülte Kitabevi, Isparta, (2005)
  • ÖZCOŞAR, İbrahim, Yüzyılda Mardin Süryanileri; Beyan Yayınları, İstanbul, (2008)
  • ÖZER, İlbeyi, Darende Tanzimat Döneminde Bir Anadolu Şehri (1844); Eser Sahibinin Kendi Yayını, İstanbul, (2001)
  • ÖZGER, Yunus, Yüzyıl Bayburt (Sosyo-Ekonomik İdari ve Demografik Yapı); IQ Kültür-Sanat Yayıncılık, İstanbul, (2008)
  • ÖZTEL, Muharrem, Meşrutiyet Dönemi Osmanlı Maliyesi; Kitabevi Yayınları, İstanbul, (2009)
  • ÖZTÜRK, Said, Tanzimat Döneminde Bir Anadolu Şehri Bilecik; Kitabevi Yayınları, İstanbul, (1996)
  • PAMUK, Şevket – WILLIAMSON, Jeffrey G., The Mediterranean Response to Globalization Before 1950; Routledge, London, (2000)
  • SEYİTDANLIOĞLU, Mehmet, Tanzimat Devrinde Meclis-i Vâlâ (1838-1868); Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, (1994)
  • TERZİ, Arzu, Hazine-i Hassa Nezareti; TTK Yayınları, Ankara, (2000)

 

 • Yukarıdaki (1) Numaralı Kitaba Atıf Yapan Bildiriler
  • COŞKUN ALBAYRAK, Gökçen, “Customs Registers In The Second Half Of The Nineteenth Century On Ottoman Danubian Ports: Rules Of The Game In Ottoman Trade”, Uluslar arası II. Trakya Bölgesi Kalkınma-Girişimcilik Sempozyumu, İğneada-Kırklareli (1-2 Ekim, 2010)
  • EKEN, Galip, “XIX. Yüzyılda Zara Üzerine Bazı Bilgiler”, 15 – 17 Mayıs 2003 tarihinde Sivas’ta düzenlenen “Cumhuriyetin 80. Yılında Sivas Sempozyumu”nda sunulan bildiri, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 8, Sayı: 2, s. 99-111, Erzurum, (2006)

 

 • İNAN, Süleyman, “Osmanlı Dönemi Aydın Vilayeti Yıllıklarına Göre II. Abdülhamit Döneminde Acıpayam”, Acıpayam Sempozyumu, Acıpayam Denizli, (2 Aralık 2003)
 • KÜRELİ, İbrahim, “XVIII. Yüzyıl Ortalarında Tire Kazası’na Bağlı Fata Karyesi’nin Sosyo-Ekonomik Yönden İncelenmesi”, İkinci Türk Kültüründe Tire Sempozyumu, Tire, (17-19 Kasım 2006)
 • SEYİTDANLIOĞLU, Mehmet, “Türkiye’de Yönetim Tarihi Araştırmalarının Gelişimi ve Durumu (Osmanlı Dönemi), Kamu Yönetimi Disiplini Sempozyumu Bildirileri, L Cilt, s. 337-344, Ankara, (1995)
 • TUNÇSİPER – TAY, Arzu – BAYRAMOĞLU, Fatih, “Ottoman Empire’s Debt Management in the 19th Century and Role of the Galata Bankers (1838-1881)”, The Balkan Countries 1st International Conference on Accounting and Auditing, Edirne, (8-9 March 2007)

 

 • Yukarıdaki (1) Numaralı Kitaba Atıf Yapan Tezler
  • Doktora Tezleri
   • AKKUŞ, Yakup, “Osmanlı Taşra Maliyesinde Reform: Merkez-Taşra Arasındaki İdarî-Malî İlişkiler ve Vilayet Bütçeleri (1864-1913)”, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı, İstanbul, (2011)
   • IŞIK BOSTANCI, Işıl, “XIX. Yüzyılda Filistin (İdari ve Sosyo-Ekonomik Vaziyet)”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Ana Bilim Dalı, Elazığ, (2006)
   • KÜÇÜK, Levent, “Osmanlı Vergi Hukukunda Avarız Kavramı ve Avarızın İdaredeki Rolü”, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, (2007)
   • SARACOĞLU, Mehmet Safa, “Letters from Vidin: A Study of Ottoman Governmentality and Politics of Local Administration, 1864-1877”, The Ohio State University, (2007)
   • TANSUĞ, N. Feryal, “Communal Relations in İzmir / SMYRNA, 1826-1864: As Seen Through The Prism Of Greek-Turkish Relations”, University of Toronto, Department of Near and Middle Eastern Civilizations (2008)
   • YILMAZ, Fehmi, “Osmanlı İmparatorluğu’nda Tütün: Sosyal, Siyasî ve Ekonomik Tahlili (1600-1883)”, Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, (2005)

 

 • Yüksek Lisans Tezleri
  • AKDAĞ, Kader, “19. Yüzyıl Ortalarında Temettuat Defterlerine Göre Tatarpazarı Kazası’nın Sosyo-Ekonomik Durumu”, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Ana Bilim Dalı, İstanbul, (2011)
  • ASLAN, İsmail, “1844-1845 Yılı Temettûat Defterlerine Göre Alaşehir Kazası’nın Sosyo-Ekonomik ve Demografik Yapısı”, Uşak Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Ana Bilim Dalı, Uşak, (2010)
  • BÜTÜN, Şevket, “Temettuât Defterlerine Göre (H. 1260-M. 1844) Burdur’un Sosyal ve Ekonomik Yapısı”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Ana Bilim Dalı, Isparta, (2001)
  • CIRIK, Bülent, “1845 (H. 1261) Tarihli Temettü‘ât Defterlerine Göre Hüdavendigâr Eyaleti Kütahya Kazası Tavşanlı Nahiyesine Bağlı Seyeli, Aşk-ı Kara, Ürünlü, Bayramşah, Söğüt, Serviran ve Sökman Köylerinin İktisâdî ve İçtimâî Durumu”, Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Ana Bilim Dalı, Kütahya, (2007)
  • ÇANDARLI ŞAHİN, Aslı, “5141 Numaralı Temettuât Defterine Göre Sakız Şehir Merkezinin Etnik ve İktisâdi Özellikleri (1260)”, Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Ana Bilim Dalı, Balıkesir, (2010)
  • ÇORUH, Haydar, “Temettüat Defterlerine Göre Erzurum Şehri (1260/1844)”, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Tarih Ana Bilim Dalı, İstanbul, (1997)
  • DAĞ, Meliha, “1260 Tarihli Temettuat Defterine Göre İnegöl Kazası Merkezinin Sosyo-Ekonomik Yapısı”, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Ana Bilim Dalı, Manisa, (2007)
  • DEMİRARSLAN, Nihal Yılmaz, “Temettuat Defterlerine Göre Balya Kazası Şamlı, Ilıca, Danişmend, Evciler, Akbaş ve Koyuneri Köylerinin Sosyo-Ekonomik Yapısı”, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Ana Bilim Dalı, Balıkesir, (2009)
  • DEMLİKOĞLU, Uğur, “1845 (H.1261) Tarihli Temettü‘ât Defterlerine Göre Hüdavendigâr Eyaleti Bursa Sancağı Domaniç Kazasına Bağlı Bozbelen, Durabey, Hisar, Çok, Ilıcaksu, Domur, Bükerler, Çiftlik, Çarşamba Köylerinin İktisâdî ve İçtimâî Durumu”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Ana Bilim Dalı, Kütahya, (2007)
  • EKİNCİKLİ, Mehmet, “Temettûat Defterlerine Göre 1261 (1844) Mudurnu Kazasının Sosyo-Ekonomik Yapısı”, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı, İstanbul, (1995)
  • FAYDALI, Kamile Gül, “10597 Numaralı Temettuat Defterine Göre Yalvaç Kazası’nın Sosyal ve Ekonomik Yapısı”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi ve Sanatları Ana Bilim Dalı, Isparta, (2008)
  • FURAT, Ahmet Hamdi, “Temettuat Defterlerine Göre Üsküb’ün Sosyal ve Ekonomik Tarihi”, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Ana Bilim Dalı, İstanbul, (2001)
  • GÖÇERİ, Bayram, “Temettuat Defterlerine Göre Günyüzü Nahiyesinin Sosyo-Ekonomik Yapısı”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Ana Bilim Dalı, Eskişehir, (2010)
  • GÜMÜŞ, Saliha, “II. Abdülhamit Döneminde Filistin Politikası”, Marmara Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü Ortadoğu İktisadı Ana Bilim Dalı, İstanbul, (2009)
  • KAÇAR, Tuncay, “Hüdavendigâr Eyaleti Kütahya Sancağı Etrafşehir Nahiyelerinin 1261 (1845) Tarih ve 8610, 8611, 8612, 8613, 8614, 8615 Numaralı Temettu‘ât Defterleri Transkripsiyon ve Değerlendirmesi”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Ana Bilim Dalı, Kütahya, (2008)
  • KAYHAN, Mustafa Kazım, “Temettuat Defterlerine Göre XIX. Yüzyıl Ortalarında Barla’nın Sosyo-Ekonomik Yapısı”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi ve Sanatları Ana Bilim Dalı, Isparta, (2006)
  • KOCAKAPLAN, Saim Çağrı, “Temettüât Defterleri Çerçevesinde Silistre Kazası’nın İktisadî ve Sosyal Yapısı”, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Ana Bilim Dalı, İstanbul, (2007)
  • KOCAMAN, Mesut, “1845 (H. 1261) Tarihli Temettü‘ât Defterlerine Göre Hüdavendigâr Eyaleti Kütahya KazasıTavşanlı Nahiyesine Bağlı Moymul Tepecik ve Kara Köylerinin İktidisâdî ve İçtimâî Durumu”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Ana Bilim Dalı, Kütahya, (2006)
  • OKAY, Meltem, “Hendek Kazası Temettuat Defterleri”, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Ana Bilim Dalı, Sakarya, (2008)
  • ÖZ, Dilek, “19. Yüzyıl Ortalarında Menemen Kazası’nın Köylerinin Sosyal ve Ekonomik Yapısı”, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Ana Bilim Dalı, İzmir, (2005)
  • ÖZDEMİR, Ayşe, “10199 Numaralı Temettuat Defterine Göre Keçiborlu Kazasının Sosyal ve Ekonomik Durumu (1844-1845)”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi ve Sanatları Ana Bilim Dalı, Isparta, (2005)
  • ÖZDEMİR, Oya, “Gider Vergileri Alanında Türk Vergi Sisteminin Avrupa Birliği Müktesebatı İle Uyumlaştırılması”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Ana Bilim Dalı, Isparta, (2008)
  • POLAT, Serkan, “Temettuat Defterlerine Göre Sorgun Kazasının Sosyo-Ekonomik Yapısı”, Bozok Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Ana Bilim Dalı Yozgat (2010)
  • PURODRAN, Nihan, “Temettuat Defterlerine Göre Lüleburgaz’ın Sosyo-Ekonomik ve Demografik Yapısı”, Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Ana Bilim Dalı, Edirne, (2010)
  • SARIKAYA, Hüseyin, “Temettuat Defterlerine Göre (1844-1845) XIX. Yüzyılın Ortalarında Sivas Kazasının Sosyo-Ekonomik ve Demografik Durumu (18 Mahalle Örneği)”, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlahiyat Ana Bilim Dalı İstanbul, (2008)
  • SARITAŞ, Fahri, “Temettuât Defterlerine Göre Sarıgöl (İnegöl)’ün Sosyal ve Ekonomik Durumu”, Celal Bayar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Ana Bilim Dalı, Manisa, (2007)
  • SİNAV, Sami, “1844-1845 (H. 1260 – 1261) Tarihli Temettuat Defterine Göre Uluborlu Kazası’nın Sosyal ve Ekonomik Yapısı”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Ana Bilim Dalı, Isparta, (2007)
  • SOLMAZ, Emrah, “Temettüât Defterlerine Göre Meğri (Fethiye) Kazası (H.1261/M.1844-45)”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Ana Bilim Dalı, Konya, (2011)
  • SONGUN, Gülden, “10120 Numaralı Temettuat Defteri’ne Göre Atabey Kazası’nın Sosyal ve Ekonomik Durumu (1844-1845)”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Ana Bilim Dalı, Isparta, (2006)
  • ŞAHİN, Yasin, “19. Yüzyıl Büyükçekmece’sinin Temettuat Defterlerine Göre Sosyo-Ekonomik Durumu”, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Ana Bilim Dalı, İstanbul, (2012)
  • ÜÇTEPE, Hüseyin, “1844 Tarihli Temettüat Defterleri Çerçevesinde Sivas Eyaletine Bağlı Artukâbâd (Artova-Sulusaray-Yeşilyurt) Kazasının Sosyo-Ekonomik Yapısı”, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Ana Bilim Dalı, İstanbul, (2006)
  • YEŞİL, Tahsin, “9930 Numaralı Temettuat Defterine Göre XIX. Yüzyıl Ortalarında Eğirdir’in Köylerinin Sosyal ve Ekonomik Yapısı”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi ve Sanatları Ana Bilim Dalı, Isparta, (2006)

 

 

 • Yukarıdaki (1) Numaralı Kitaba Atıf Yapan Ders Notları ve Seminerler
  • SOLMAZ, Emrah, “Osmanlı Tarihi Çalışmaları Açısından Temettüât Defterlerinin Önemi Üzerine Bir İnceleme Örneği İncir Karyesi Temettüât Defteri”, Yüksek Lisans Semineri, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Ana Bilim Dalı, Konya, (2009)
  • TATAR, Taner, “Sanayi Sosyolojisi”, Ders Notu, (2010)

 

 • Atıf Alan Kitap (2):

ŞENER, Abdüllatif, Sona Doğru Osmanlı (Osmanlı Ekonomisi ve Maliyesi Üzerine Yazılar); Birleşik Yayınevi, Ankara, (2007)

7.9.2.1.      Yukarıdaki (2) Numaralı Kitaba Atıf Yapan Makaleler

 • BİÇER, Mustafa – YILMAZ, H. Hakan, “Parlamentonun Bütçe Hakkını Etkin Kullanımının Yeni Bütçe Sistemi Çerçevesinde Değerlendirilmesi”, Maliye Dergisi, Sayı: 158, s. 201-225, (Ocak-Haziran 2010)
 • ŞAHİN, Harun, “Osmanlı Bütçe Sisteminin Tekâmülü, 1839-1922”, JASSS The Journal of Academic Social Science Studies, International Journal of Social Science, Volume: 6, Issue 2, p. 853-868, (February 2013)
 • YARCI, Güler, “Osmanlı Maliyesinde Toprak Bastı Vergisi”, Acta Turcica Yıl: IV, Sayı: 1, s. 335-375, (Ocak 2012)

 

 • Yukarıdaki (2) Numaralı Kitaba Atıf Yapan Kitaplar
  • POLAT, Serkan, Sorgun Temettuat Defterleri; 3 Cilt, Sorgun Belediyesi Yayınları, Ankara, (2010)

 

 • Yukarıdaki (2) Numaralı Kitaba Atıf Yapan Tezler
  • Doktora Tezleri
   • AKKUŞ, Yakup, “Osmanlı Taşra Maliyesinde Reform: Merkez-Taşra Arasındaki İdarî-Malî İlişkiler ve Vilayet Bütçeleri (1864-1913)”, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı, İstanbul, (2011)

 

 

 • Yüksek Lisans Tezleri
  • KURT, İsmail, “İttihat ve Terakki Döneminde Osmanlı Ekonomisi”, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yakınçağ Tarihi Ana Bilim Dalı, Ankara, (2012)
  • POLAT, Serkan, “Temettuat Defterlerine Göre Sorgun Kazasının Sosyo-Ekonomik Yapısı”, Bozok Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Ana Bilim Dalı Yozgat (2010)
  • SARIKAYA, Hüseyin, “Temettuat Defterlerine Göre (1844-1845) XIX. Yüzyılın Ortalarında Sivas Kazasının Sosyo-Ekonomik ve Demografik Durumu (18 Mahalle Örneği)”, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlahiyat Ana Bilim Dalı İstanbul, (2008)

 

 • Atıf Alan Kitap (3):

                    ŞENER, Abdüllatif, Osmanlı Maliyesinin Şeffaflaşması; Kapı Yayınları, İstanbul, (2008)

 • Yukarıdaki (3) Numaralı Kitaba Atıf Yapan Kitaplar
  • İNALCIK, Halil – SEYİTDANLIOĞLU, Mehmet, Tanzimat (Değişim Sürecinde Osmanlı İmparatorluğu), İş Bankası Yayınları, İstanbul, (2012)

 

 • Yukarıdaki (3) Numaralı Kitaba Atıf Yapan Tezler
  • Doktora Tezleri
   • AKKUŞ, Yakup, “Osmanlı Taşra Maliyesinde Reform: Merkez-Taşra Arasındaki İdarî-Malî İlişkiler ve Vilayet Bütçeleri (1864-1913)”, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı, İstanbul, (2011)

 

 • Atıf Alan Kitap Bölümü (1):

ŞENER, Abdüllatif, “Tanzimat ve Meşrutiyette İktisadî ve Malî Politikalar”, Osmanlı, (Editörler: Güler EREN, Kemal ÇİÇEK, Cem OĞUZ), Cilt: 3, s. 548-564, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, (1999)

 • Yukarıdaki (1) Numaralı Kitap Bölümüne Atıf Yapan Makaleler
  • KILIÇ, Selda, “Göle Kazasının Ekonomik Durumu ile İlgili Bir Belge”, Ankara Üniversitesi, DTCF Tarih Araştırmaları Dergisi, Sayı: 38, Cilt: XXIV, s. 185-195, Ankara, (2005)

 

 • Yukarıdaki (1) Numaralı Kitap Bölümüne Atıf Yapan Kitaplar
  • İNALCIK, Halil – SEYİTDANLIOĞLU, Mehmet, Tanzimat Değişim Sürecinde Osmanlı İmparatorluğu “Tanzimat Kaynakçası”, s. 529-570, (2. Baskı), Phoenix Yayınevi, Ankara, (Eylül 2006)

 

 • Yukarıdaki (1) Numaralı Kitap Bölümüne Atıf Yapan Tezler
  • Yüksek Lisans Tezleri
   • DEMLİKOĞLU, Uğur, “1845 (H.1261) Tarihli Temettü‘ât Defterlerine Göre Hüdavendigâr Eyaleti Bursa Sancağı Domaniç Kazasına Bağlı Bozbelen, Durabey, Hisar, Çok, Ilıcaksu, Domur, Bükerler, Çiftlik, Çarşamba Köylerinin İktisâdî ve İçtimâî Durumu”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Ana Bilim Dalı, Kütahya, (2007)
   • ÖZDEMİR, Ayşe, “10199 Numaralı Temettuat Defterine Göre Keçiborlu Kazasının Sosyal ve Ekonomik Durumu (1844-1845)”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi ve Sanatları Ana Bilim Dalı, Isparta, (2005)

 

 • Atıf Alan Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan ve Yayımlanmış Bildiri (1):

                    ŞENER, Abdüllatif, “Tanzimat Dönemi Osmanlı Maliye Politikaları”, Tanzimat’ın 150. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu, 25 – 27 Aralık 1989, Millî Kütüphane Yayınları, Toplantı Bildirileri Dizisi: 5,  s. 347-358, Ankara, (1991)

 • Yukarıdaki (1) Numaralı Bildiriye Atıf Yapan Makaleler
  • ÖZTÜRK, Said, “Türkiye’de Temettuat Çalışmaları”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi Türk İktisat Tarihi Sayısı, Cilt: 1, Sayı: 1, s. 287-304, (Bahar 2003)

 

 • Yukarıdaki (1) Numaralı Bildiriye Atıf Yapan Kitaplar
  • AKGÜNDÜZ, Ahmet – ÖZTÜRK, Said, Yozgat Temettuat Defterleri; Yimpaş Holding Yayın No: 1, Cilt: 1, İstanbul, (2000)
  • DOĞRU, Halime, -19. Yüzyıllar Arasında Rumeli’de Sağ Kolun Siyasi, Sosyal, Ekonomik Görüntüsü ve Kozluca Kazası; Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, Eskişehir, (2000)
  • İNALCIK, Halil – SEYİTDANLIOĞLU, Mehmet, Tanzimat Değişim Sürecinde Osmanlı İmparatorluğu “Tanzimat Kaynakçası”, s. 529-570, (2. Baskı), Phoenix Yayınevi, Ankara, (Eylül 2006)
 • Atıf Alan Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan ve Yayımlanmış Bildiri (2):

                  ŞENER, Abdüllatif, “Osmanlı Mali Düşüncesinin Çağdaşlaşması”, Tanzimat’ın 150. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu, 31 Ekim – 3 Kasım 1989, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Dizi: XXVI, Sayı:5, s. 215-242, Ankara, (1994) 

 • Yukarıdaki (2) Numaralı Bildiriye Atıf Yapan Makaleler
  • ÖZTÜRK, Said, “Türkiye’de Temettuat Çalışmaları”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi Türk İktisat Tarihi Sayısı, Cilt: 1, Sayı: 1, s. 287-304, (Bahar 2003)
 • Yukarıdaki (2) Numaralı Bildiriye Atıf Yapan Kitaplar
  • AKGÜNDÜZ, Ahmet – ÖZTÜRK, Said, Yozgat Temettuat Defterleri; Yimpaş Holding Yayın No: 1, Cilt: 1, İstanbul, (2000)
  • ELMACI, Mehmet Emin, İttihat-Terakki ve Kapitülasyonlar; Homer Kitabevi, İstanbul, (2005)
  • HAYTA, Necdet – ÜNAL, Uğur, Osmanlı Devleti’nde Yenileşme Hareketleri (17. Yüzyıl Başlarından Yıkılışa Kadar); Gazi Kitabevi, Ankara, (2003)
  • ÖZLÜ, Zeynel, ve XIX. Yüzyıllarda Karadeniz’de Bir Kıyı Kenti Akçakoca; Yeditepe Yayınevi, İstanbul, (2008)
  • ÖZTÜRK, Said, Tanzimat Döneminde Bir Anadolu Şehri Bilecik; Kitabevi Yayınları, İstanbul, (1996)
 • Yukarıdaki (2) Numaralı Bildiriye Atıf Yapan Tezler
  • Yüksek Lisans Tezleri
   • KÜPELİ, Funda, “1845 Yılı Temettuat Defterlerine Göre Simav Kazasının Merkezi”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Ana Bilim Dalı, Eskişehir, (2007)
   • ÖZDEMİR, Ayşe, “10199 Numaralı Temettuat Defterine Göre Keçiborlu Kazasının Sosyal ve Ekonomik Durumu (1844-1845)”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi ve Sanatları Ana Bilim Dalı, Isparta, (2005)
   • SARIKAYA, Hüseyin, “Temettuat Defterlerine Göre (1844-1845) XIX. Yüzyılın Ortalarında Sivas Kazasının Sosyo-Ekonomik ve Demografik Durumu (18 Mahalle Örneği)”, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlahiyat Ana Bilim Dalı İstanbul, (2008)

 

 

 • Atıf Alan Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan ve Yayımlanmış Bildiri (3):

                  ŞENER, Abdüllatif, “Tanzimat Dönemi Osmanlı Vergi Reformları”, 150. Yılında Tanzimat, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Dizi: VII, Sayı: 142, s. 259-275, Ankara, (1992)

 • Yukarıdaki (3) Numaralı Bildiriye Atıf Yapan Makaleler
  • KORKMAZ, Şerife, “Bozcaada’nın 1840’ta Sosyal ve Ekonomik Yapısına Dair Tespit ve Değerlendirmeler”, Tarih İncelemeleri Dergisi Cilt: XXVI, Sayı: 2, s. 423-458, (Aralık 2011)
  • ÖZTÜRK, Said, “Türkiye’de Temettuat Çalışmaları”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi Türk İktisat Tarihi Sayısı, Cilt: 1, Sayı: 1, s. 287-304, (Bahar 2003)
 • Yukarıdaki (3) Numaralı Bildiriye Atıf Yapan Kitaplar
  • AKSIN, Ahmet, Ondokuzuncu Yüzyılda Harput; Ceren Matbaacılık, Elazığ, (1999)
  • AKGÜNDÜZ, Ahmet – ÖZTÜRK, Said, Darende Tarihi; Somuncu Baba Araştırma ve Kültür Merkezi Yayınları, İstanbul, (2002)
  • İNALCIK, Halil – SEYİTDANLIOĞLU, Mehmet, Tanzimat Değişim Sürecinde Osmanlı İmparatorluğu “Tanzimat Kaynakçası”, s. 529-570, (2. Baskı), Phoenix Yayınevi, Ankara, (Eylül 2006)
  • ÖNER, Erdoğan, Osmanlı İmparatorluğu ve Cumhuriyet Döneminde Malî İdare, 2. Baskı, T.C. Maliye Bakanlığı Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Yayın No: 2005/369, Ankara, (2005)
  • ÖZGER, Yunus, Yüzyıl Bayburt (Sosyo-Ekonomik İdari ve Demografik Yapı); IQ Kültür-Sanat Yayıncılık, İstanbul, (2008)
  • ÖZTÜRK, Said, Tanzimat Döneminde Bir Anadolu Şehri Bilecik; Kitabevi Yayınları, İstanbul, (1996)
 • Yukarıdaki (3) Numaralı Bildiriye Atıf Yapan Tezler
  • Doktora Tezleri
   • ARSLAN, Ramazan, “XIX. Yüzyılda Hısnımansûr, Behisni, Gerger ve Kâhta’nın Sosyal ve İktisadî Durumu”, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı, Sivas, (2009)

 

 • Yüksek Lisans Tezleri
  • ARSLAN, Ömer Faruk, “Temettuat Defterlerine Göre (1844-1845) Havza’nın Sosyal ve Ekonomik Yapısı”, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Ana Bilim Dalı, Ankara, (2006)
  • BUDAK, Lütfi, “19. Yüzyılın Ortalarında Çine’nin Sosyo-Ekonomik Yapısı (Temettuat Defterlerine Göre)”, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Ana Bilim Dalı, Aydın, (2007)
  • ÖZTÜRK, Ferhat, “Maliye Nezareti, Temettuat Defterlerine Göre (1844-1845) Avunya Kazasının Sosyal ve Ekonomik Yapısı”, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı, İstanbul, (2010)
  • ÖZYÜREK, Yavuz, “16146 Numaralı Temettüat Defterine Göre Erbaa Kazası’na Bağlı Karayaka Nahiyesi’nin Sosyo-Ekonomik Yapısı”, Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Ana Bilim Dalı, Çankırı, (2012) SOYYİĞİT, İbrahim, “15467 Numaralı Kosova Nahiyesi Temettuat Defterinin Tahlil ve Değerlendirilmesi”, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Ana Bilim Dalı, Sakarya (2007)
  • YEŞİL, Tahsin, “9930 Numaralı Temettuat Defterine Göre XIX. Yüzyıl Ortalarında Eğirdir’in Köylerinin Sosyal ve Ekonomik Yapısı”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi ve Sanatları Ana Bilim Dalı, Isparta, (2006)

 

 • Atıf Alan Makale (1):

                    ŞENER, Abdüllatif, “Osmanlı Bütçeleri ve Türkiye’de Bütçe Hakkının Ortaya Çıkışında Cumhuriyet Öncesi Gelişmeler”, Mülkiyeliler Dergisi, Cilt: XII, Sayı: 99, (Ağustos 1988)

 • Yukarıdaki (1) Numaralı Makaleye Atıf Yapan Kitaplar
  • SEYİTDANLIOĞLU, Mehmet, Tanzimat Devrinde Meclis-i Vâlâ (1838-1868); Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, (1994)

 

 • Atıf Alan Makale (2):

                    ŞENER, Abdüllatif, “İttihat ve Terakki Cemiyetinin İktisadi ve Mali Politikaları (1908-1918)”, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 8, Sayı: 1, s. 203-232, (1990)

 • Yukarıdaki (2) Numaralı Makaleye Atıf Yapan Makaleler
  • SEYİTDANLIOĞLU, Mehmet, “The Rise and Development of the Liberal Thought in Turkey”, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cumhuriyetimizin 75. Yılı Özel Sayısı, s. 151-162, Ankara, (1998)
 • Yukarıdaki (2) Numaralı Makaleye Atıf Yapan Kitaplar
  • ÇAKMAK, Diren, Osmanlı İktisat Düşüncesinin Evrimi: Societas ve Universitas Gerilimi, Libra Kitap, İstanbul, (2011)
  • ŞAHİNKAYA, Serdar, Gazi Mustafa Kemal ve Cumhuriyet Ekonomisinin İnşası; ODTÜ Geliştirme Vakfı Yayıncılık, Ankara, (2009)
  • HALAÇOĞLU, Yusuf, Sürgünden Soykırıma: Ermeni İddiaları; Babıali Kültür Yayıncılığı, İstanbul, (2006)
  • HALAÇOĞLU, Yusuf, The Story of 1915 – What Happened to the Ottoman Armenians; TTK Yayınları, Ankara, (2008)
  • YILMAZ, Celali, Osmanlı Anonim Şirketleri, Scala Yayıncılık, İstanbul, (2012)

 

 • Atıf Alan Makale (3)

ŞENER, Abdüllatif, “Tanzimat ve Osmanlı Maliyesi”, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 8, Sayı: 2, s. 49-76, (1990)

 • Yukarıdaki (3) Numaralı Makaleye Atıf Yapan Makaleler
  • TEZCAN, Keramettin, “Türk Vergi İdaresinin Tarihsel Gelişimi ve Bu Süreçte Geçirdiği Aşamaların Etkinlik Açısından Değerlendirilmesi”, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 12, Sayı: 12, s. 125-146, (2003)
 • Yukarıdaki (3) Numaralı Makaleye Atıf Yapan Kitaplar
  • İNALCIK, Halil – SEYİTDANLIOĞLU, Mehmet, Tanzimat Değişim Sürecinde Osmanlı İmparatorluğu “Tanzimat Kaynakçası”, s. 529-570, (2. Baskı), Phoenix Yayınevi, Ankara, (Eylül 2006)

 

 • Atıf Alan Makale (4)

                    ŞENER, Abdüllatif, “Verginin Önemi, Vergi Bilincinin Topluma Yayılması ve Vergilerle İlgili Son Düzenlemeler, Yaklaşım Dergisi, Sayı: 52, s. 7-10, (Nisan 1997)

 • Yukarıdaki (4) Numaralı Makaleye Atıf Yapan Makaleler
  • ATA, Ahmet Yılmaz – YERELİ, Ahmet Burçin, “Vergi Adaletine Ulaşma Yöntemleri Çerçevesinde Fayda İlkesinin Teorik Açıdan Değerlendirilmesi”, Maliye Dergisi, Sayı: 161, s. 21-32, (Temmuz-Aralık 2011)
  • ÇİÇEK, Serdar – ÇİÇEK, Hüseyin Güçlü – ÖMÜRBEK, Nuri, “Vergi Bilinci Üzerine Bir İnceleme: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Yapılan Anketin Bulguları”, Maliye Dergisi, Sayı: 153, s.102-122, (Temmuz-Aralık 2007)
  • GEDİZ ORAL, Burcu, “Mali Yolsuzlukla Mücadele Stratejileri: Türk Vergi Sistemi”, Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 16, Sayı: 3, s.403-431, (2011)

 

 • Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiri (1)

                  ŞENER, Abdüllatif, “Siyasal Partilerde Liderlik, Yatay İlişkiler ve Yasaklar Sorunu”, Siyasi Partiler ve Demokrasi Sempozyumu, s. 65-106, TESAV Yayınları, Yayın No: 8, Ankara, (1995)

 • Yukarıdaki (1) Numaralı Bildiriye Atıf Yapan Makaleler
  • ZARİÇ, Sami, “Demokratikleşme ve Etkin Siyasal Sistem Oluşturma Bağlamında Türkiye’de Siyasi Partilerde Lider Hegemonyası ve Lider Değişimi Sorunsalı”, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 8, s. 99-115, (2011)
 • Yukarıdaki (1) Numaralı Bildiriye Atıf Yapan Tezler
  • Yüksek Lisans Tezleri
   • EKİZCELEROĞLU, Rengül, “Türkiye’de Parti İçi Demokrasinin Hukuksal Boyutları”, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, Edirne, (2008)
   • ILGAR, Yeliz, “Türkiye’de Siyasi Partilerdeki Merkeziyetçi Yapılanmaya Etki Eden Etmenler ve Merkeziyetçi Yapılanmanın Siyasal Demokrasi Açısından Olumsuz Sonuçları” Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, Isparta, (2002)
   • ÖNAL, Saime Müjde, “Türkiye’de Parti İçi Demokrasi: CHP VE AKP ÖRNEĞİ”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Ana Bilim Dalı, İzmir, (2007)

Üniversitelerin Katılımıyla Gerçekleşen Televizyon Programları

 •  “Abbas Güçlü ile Genç Bakış” Bilkent Üniversitesi, Kanal D, (03.12.2003)
 • “Abbas Güçlü ile Genç Bakış” Selçuk Üniversitesi, Kanal D, (09.06.2004)
 • “Abbas Güçlü ile Genç Bakış” Uludağ Üniversitesi, Kanal D, (18.02.2005)
 •  “Abbas Güçlü ile Genç Bakış” Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Kanal D, (01.11.2006)
 • “Abbas Güçlü ile Genç Bakış” Süleyman Demirel Üniversitesi, Kanal D, (17.10.2007)
 • “Abbas Güçlü ile Genç Bakış” Arel Üniversitesi, Kanal D, (15.10.2008)
 • “Abbas Güçlü ile Genç Bakış” Özyeğin Üniversitesi, Kanal D, (10.02.2010)
 • “Abbas Güçlü ile Genç Bakış” Maltepe Üniversitesi, Kanal D, (21.03.2010)

 

Konferans ve Paneller

Konferanslardan Bir Kısmı

 •   “Gençlik ve Gelecek”, İnönü Üniversitesi, (Haziran 2003)
 • “Yönetim ve Gençlik”, Dumlupınar Üniversitesi, (Aralık 2003)
 •  “Gençlik ve Yönetim”, İnsan Kaynakları ve Yönetim Kulübü, Kocaeli Üniversitesi, (12.12.2014)
 • “Gençlik ve Değişim”, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, (Mayıs 2004)
 • “Gençlik ve Değişim”, Çankırı Meslek Yüksekokulu, (24 Mart 2005)
 •  “Gençlik ve Değişim”, Karadeniz Teknik Üniversitesi, (Nisan 2005)
 •  “e-Dönüşüm ve Türkiye”, Çankaya Üniversitesi, (06.04.2005)
 •  “Gençlik ve Değişim”, Niğde Üniversitesi, (Mayıs 2005)
 •  “Dünden Bugüne Türkiye Ekonomisine Tarihsel Bir Yaklaşım”, Muğla Üniversitesi, (28.04.2006)
 • “Gençlik ve Değişim” Konferansı, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi,      (07.03.2007)
 • “Küresel Rekabet”, Boğaziçi Üniversitesi, (26 Ekim 2007)
 • “Türkiye Ekonomisi”, Akdeniz Üniversitesi, (Mart 2008)
 •  “Dünya’da ve Türkiye’de Ekonomik Durum”, İstanbul Üniversitesi, (26.03.2008)
 •  “Türkiye’deki Alternatif Siyaset Arayışları”, Çanakkale On Sekiz Mart  Üniversitesi, (14.12.2009)
 •  “Genel Ekonomik Durumun Değerlendirilmesi”, Atılım Üniversitesi, (29.12.2009)
 •  “Ülkenin Siyasi Sorunları”, Bahçeşehir Üniversitesi, (23.01.2010)
 •  “Orta Doğu ve Orta Doğu’da Yaşananlar”, Analitik ve Kritik Düşünce Kulübü, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, (10.05.2015)
 •  “Türkiye’nin Siyasi Gündemi”, İİBF, Siyaset Bilimi ve Uluslar arası İlişkiler Topluluğu, Başkent Üniversitesi, (23 Aralık 2013)          

 Düşünce Kuruluşlarına Verilen Konferanslar

 •  “Türkiye Ekonomosi: Dünü, Bugünü, Yarını”, ESAM, (19 Mart 2008) 

 Paneller

Üniversitelerde Katılım Gösterilen Paneller

 •  “22 Temmuz 2007 Genel Seçimlerinin Toplumsal Sonuçları ve Yüksek Öğretime Yansılamaları” Atılım Üniversitesi, (31.08.2007)

Uluslararası Müzakere ve Parafe Ettiği Anlaşmalar

 •  08.04.2004 Tarihinde Prag’da İmzalanan “Türkiye ile Çek Cumhuriyeti         Arasındaki     Karma Ekonomik Komisyonun 3. Dönem Toplantısı Protokolü
 •  Türkiye – Yemen Karma Komitesi 3. Dönem Toplantısı Protokolü (Ankara, 6-8 Eylül 2005)
 •  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yemen Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması (Sana 26 Ekim 2005)
 •  26 Ekim 2005 Tarihinde Sana’da İmzalan “Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Yemen Cumhuriyeti Petrol ve Madenler Bakanlığı Arasındaki İkili İşbirliğine Yönelik 2005-2008 Yıllarını Kapsayan Petrol, Doğalgaz ve Maden Arama Alanları Uygulama Programı
 •  Türkiye – Yeni Zelanda Ekonomik ve Teknik İşbirliği Karma Komisyonu 6. Dönem Mutabakat Zaptı (Wellington, 21-23 Eylül 2004)
 •  “Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında İmzalanan Gümrük Birliği Çerçeve Anlaşması” (Lefkoşa, 8 Ağustos 2003)
 • “Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında İmzalanan Yeni Dönemin Vizyonuna Uyumlaştırılmış Ekonomi ve Mali Düzenlemeler Programı” (Lefkoşa, 23 Haziran 2004)
 • “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ekonomik ve Mali İşbirliği Prokolü’ne Ek Protokol” (Lefkoşa, 4 Haziran 2005)

Denk Bütçe

Hükümetin Maliye Bakanı olarak 1997 yılı bütçesini “denk bütçe” olarak hazırlamış, Bakanlar Kurulunda ve TBMM’de savunmuştur. 1997 Bütçesi, çok partili döneme girdiğimiz 1946 sonrasının ilk ve tek denk bütçesidir. Ancak 28 Şubat sürecinin başlaması hedeflenen mali politikanın uygulanmasını zorlaştırmış, hem yılın yarısında Hükümetin değişmiş olması hem de dönem koşullarının zorlamasıyla yapılan yüksek memur maaş artışları nedeniyle yıl sonu itibarıyla bütçe açık vermiştir. Ancak 1997 yılı, 1991-2002 arasındaki 12 yıl boyunca (kriz politikalarının uygulandığı 1994 ve 1995 hariç) kamu kesimi açığının (KKBG) en az olduğu yıldır.

Ulusal Ajansın Kuruluşu

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans), AB-Türkiye ilişkileri çerçevesinde organize edilmeye daha önce çalışılmış ise de, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olarak kendisine bağlı Devlet Planlama Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnameye 31.07.2003 tarih ve 4968 sayılı Kanunla eklenen ek madde ile kuruluşunu tamamlamış, başkan ve diğer personelin atamaları yapılmış ve faaliyetlerine başlamıştır.

Ülkemizin eğitim ve gençlik alanında uluslararası işbirliğine katılımının gerçekleşmesine yardımcı olmak üzere kurulan Merkez, bu dönemde Erasmus, Leonardo da Vinci ve Gençlik gibi AB programlarına tam üyelik ve katılım sağlamıştır. Ayrıca 2003-2007 arasında AB Eğitim ve Gençlik Programları Türkiye Ulusal Otoritesi görevini Merkezin bağlı olduğu Bakan olarak üstlenmiştir.

Kalkınma Ajansının Kuruluşu

25.01. 2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajansının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanunla kurulan Kalkınma Ajansının kuruluş, kanun taslağı hazırlıklarının tamamlanması; Bakanlar Kurulunda, TBMM’de savunulması ve kamuoyuna duyurulması çalışmalarını ilgili Bakan olarak yerine getirmiştir. Ayrıca Ajans Merkez birimleri ile ilk kurulan TR 31: İzmir ve TR 62: Adana, Mersin Kalkınma Ajansları döneminde kurularak faaliyete başlamıştır.

Mortgage Kanunu

İlgili Bakan olarak Sermaye Piyasası Kurulu ile birlikte Mortgage sisteminin Türkiye’de de uygulanabilmesi maksadıyla ön çalışmalar yapmış, ulusal ve uluslararası toplantılarda konu tartışılarak olgunlaştırılmış ve 06.03.2007 tarih ve 5582 sayılı Konut Finansmanı Sistemine İlişkin Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun yürürlüğe girmiştir.

 Kanunun konut kredileriyle ilgili maddeleri hâlen uygulanmakla birlikte, ABD kaynaklı 2008/2009 krizinin Mortgage Krizi olarak isim yapması nedeniyle, yapılan düzenlemeye çekingen yaklaşılmış ve konut kredisi ipoteklerine dayalı menkul kıymet ihracıyla ilgili kurumsal düzenlemeler hâlen yapılmamıştır.

Dokuzuncu Kalkınma Planı

Daha önceki Kalkınma Planlarından farklı olarak yedi yıllık ve stratejik bir plan olarak hazırlanan 2007-2013 yıllarını kapsayan Dokuzuncu Kalkınma Planının ön hazırlıklarının yapılması, Özel İhtisas Komisyonlarının kurulması ve faaliyetlerinin organizasyonu, Bakanlar Kurulunda, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda ve Genel Kurulda sunulması ve eleştirilerin cevaplandırılmasında Devlet Planlama Teşkilatının bağlı bulunduğu Bakan olarak gerekli çalışmalar yapmıştır.

Bankacılık Kanunu

19.10.2005 tarih ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu, ilgili Bakan olarak BDDK ile birlikte geniş bir katılım ve tartışma ortamında hazırlanmış ve yasalaştırılmıştır. Bankacılık Sektörünün geçmişte yaşadığı sorunlar analiz edilerek uluslararası ilkeler ve standartlar esas alınarak oluşturulan yasa ile sistemin güvenilirliği ve dayanıklılığı artırılmıştır. Daha önce 5020 sayılı yasayla yapılan düzenlemeyle ise TMSF, BDDK’dan ayrılarak daha önce Fon’a devredilen Bankaların alacak ve borçları tasfiye edilmiştir. 

 • Dekan Yardımcısı, Bolu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1988
 • Bölüm Başkan Yardımcısı, Hacettepe Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü, 1988-1991
 • Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi, Hacettepe Üniversitesi İİBF, 1988-1991      
 • TBMM Grup Başkanvekili, 1993-1996
 • Maliye Bakanı, 1996-1997
 • Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı, 2002-2007

Uluslararası Kurum ve Kuruluşlara Üyelikler

 • AB Eğitim ve Gençlik Programları Türkiye Ulusal Otoritesi, (2003-2007)
 •  Türkiye – Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Üyesi, (1991-1995)
 • Karma Ekonomik Komisyon Eş-Başkanlıkları
 • Türkiye – Slovenya Karma Ekonomik Komisyon Eş-Başkanı (2002-2007)
 •  Türkiye – Çek Cumhuriyeti Karma Ekonomik Komisyon Eş-Başkanı (2002-2007)
 •  Türkiye – Yeni Zelanda Karma Ekonomik Komisyon Eş-Başkanı (2002-2007)
 •  Türkiye – Yemen Karma Ekonomik Komisyon Eş-Başkanı (2002-2007)

 Ulusal Kurum ve Kurullara Üyelikler

 • TBMM Üyesi (1991-2007) – (2018-      )
 •  Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Üyesi (1996-1997) – (2002-2007)
 • Bakanlar Kurulu Üyesi (1996-1997) – (2002-2007)
 • Millî Güvenlik Kurulu Üyesi (2002-2007)
 • Yüksek Planlama Kurulu Üyesi (1996-1997) – (2002-2007)
 • Para, Kredi ve Koordinasyon Kurlu Başkanı (1996-1997) – (2002-2007)
 •  Özelleştirme Yüksek Kurulu Üyesi (1996-1997) – (2002-2003)
 • Savunma Sanayii Yüksek Koordinasyon Kurulu Üyesi (1996-1997)
 •  Doğal Afetler Koordinasyon Kurulu Üyesi (1996-1997)
 • Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu Üyesi (1996-1997)
 • GAP Yüksek Kurulu Başkanı (2002-2007)
 • Akaryakıt Kaçakçılığı İle Mücadele Kurulu Başkanı (2006-2007)
 • Ekonomik ve Sosyal Konsey Üyesi (2002-2007)
 • e-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu Başkanı (2003-2007)
 • Ekonomik Koordinasyon Kurulu Başkanı (2002-2007)
 • Ekonomik Sorunları Değerlendirme Kurulu Başkanı (2002-2007)
 • Vergi Sorunları Dergisi, Hakem Kurulu Üyesi, 2007-2013
 • Kamu Maliyesi
 • Maliye Politikası
 • Vergi Hukuku / Türk Vergi Sistemi
 • İktisat Tarihi
 • Siyaset Bilimi

Anadolu Basın Birliği, Yılın Bakanı Ödülü, 13 Şubat 2007

Değişik kuruluşlardan çok sayıda yılın bakanı ödülü verilmiş olup,
Anadolu Basın Birliği’nin ödülü sembolik olarak zikredilmiştir.

En Çok Atıf Alanlar

Google Scholars'a Göre En Çok Atıf Alan Abdüllatif Şener Yayınları

111

Tazminat Dönemi Osmanlı Vergi Sistemi

17

Tazminat Dönemi Osmanlı Vergi Reformları

16

Sona Doğru Osmanlı : Osmanlı Ekonomisi ve Maliyesi Üzerine Yazılar

12

Verginin Önemi, Vergi bilincinin topluma yayılması ve vergilerle iligli son düzenlemeler

İLETİŞİM

Telefon: +90 (312) 420 60 52 +90 (312) 420 60 53
Faks: +90 (312) 420 23 11
Email : abdullatif.sener@tbmm.gov.tr

SİTEMİZ TEST AŞAMASINDADIR

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
www.abdullatifsener.com.tr üzerinde yer alan materyaller izinsiz kullanılamaz.